Проект “Learn English And Broaden Your Horizon”

.Лого на проекта изработено ит ученици на 134.СУ

Основната цел на проекта е да развие комуникативните умения на учениците по английски език чрез използване на неформални и интерактивни методи. Специфичните цели на проекта са следните:

  • да се прилагат качествени методи на преподаване и обучение, за да се предоставят максимални възможности за обучение на всички ученици
  • да се развие връзка между ученици с различен произход, като се използва английския език като универсален език
  • участие на общо 42 ученици от страните партньори в този училищен обмен, който ще доведе до подобряване на техните граждански, социални и културни умения
  • да се повиши информираността на учениците относно значението на английския език на европейско ниво
  • обмен на добри практики на европейско ниво по отношение на организацията, за да се установи кои неформални методи на преподаване и изучаване на английски език имат най-голямо въздействие върху учениците
  • избор на три интерактивни метода, които често ще се използват от учителите по английски език.

В рамките на проекта ще се включат училищни партньорски организации от Румъния и Литва.

Организатор на “Learn English And Broaden Your Horizon” е партньорска организация от Румъния:

Това стратегическо партньорство ще бъде използвано и като начин за обмен на добри практики между партньорските организации. Ще бъдат прилагани интерактивни и съвременни методи на преподаване, целящи висококачествен процес на обучение, което ще направи учебния процес по-привлекателен за учениците,

Най-важното въздействие на проекта е, че учениците ще придобият компетенции, които ще им предоставят повече възможности в бъдеще, ще улеснят прехода им на пазара на труда и ще благоприятстват социалната им ангажираност.

Училищен организатор: Силвия Савова, учител по английски език

Website: http://www.learn-english-and-broaden-your-horizon.com/?fbclid=IwAR3A_p5QUAzVmFwrR6ecaCjNcpGIUOBwCrjxAEvqOc_4XYQ166IiWyGLqYI

Връзка към TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/138486/home