Проект „Pl@ntNET“

Официално лого на проекта

Pl@ntNET е международен проект, който включва ученици на възраст 16-19 години от различни европейски държави. Учениците, в продължение на 24 месеца ще изпълняват различни дейности,свързани с биологичното разнообразие на растенията, както на собствена територия, така и на територията на страните партньори: Португалия, Гърция, Италия, Испания, Словакия.

Координатор на проекта е партньорска училищна организация от Словакия.

Pl@ntNET е проект, свързан с биоразнообразието на растенията, в частност лечебните растения, които се срещат в България, техните биотопи и предложения за защитата им.

Прочут пример за българско лечебно растение е блатното кокиче. Алкалоидът, който се добива от стръковете му помага при лечение на детски паралич. Друг пример е лудото биле, което се използва при паркинсонова болест; български препарат на растителна основа, който влияе благоприятно на липидната обмяна и балансира хормоните се добива от надземната част на растението бабини зъби.

Една от основните ни цели е повишаване на информираността за уникалната стойност и значение на околната среда в нашата и страните на нашите партньори в ЕС.

В процеса на работа ще си сътрудничим с партньорските държави както в платформата eTwinning , така и чрез провеждане на различни изследователски дейности на открито.

Един от очакваните резултати от това сътрудничество е да създадем мобилно приложение с маршрути до някои природни зони, в които се срещат лечебни растения и интересна информация, свързана с биотопа им.

Училищен отговорник на проекта: Гергана Георгиева, учител по химия

С ученическия екип можете да се запознаете тук: https://padlet.com/ggeorgieva2/5p24dfzz41i0fw7g

Website: http://www.projectplantnet.com/

Връзка към TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/104130/home

C6 Sovakia Malacky Short-term exchanges of groups of pupils: https://www.youtube.com/watch?v=bilKMnntP9g

C1 Portugal, Praya da Vitoria Short-term exchanges of groups of pupils https://youtu.be/EM5-WCppFAY

C5 Spain, Teguise  Short-term exchanges of groups of pupils https://youtu.be/s7Rmj2Xgftg

C2 Bulgaria, Sofia Short-term exchanges of groups of pupils https://youtu.be/Ck1cGCuOeAY

C4 Italy, Palermo  Short-term exchanges of groups of pupils hthttps://www.youtube.com/watch?v=9juU60sbVO8&feature=youtu.be