Проект „For Conscious and Inclusive Tourism in Europe“

Основна цел на проектът ,,For Conscious and Inclusive Tourism in Europe” е засилване и разширяване на инициативи, свързани с инвестициите в Европейското пространство. Проектът е в съответствие с целите на стратегията ,,Европа 2020” от Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 година.

Мрежата от партньори по проекта включва училища от – Португалия, България, Испания, Италия, Гърция и Литва.

Координатор на проекта е партньорска училищна организация от Португалия.

Учениците ще имат възможност да разширят кръгозора си от познания, освен в туристическата среда в различните страни по проекта, но и в социален план.  

Активностите изпълнявани по проекта са: 

  • Анализ на туристическите навици; 
  • Разбиране на въздействието на начините на пътуване в условията на запазване на околната среда; 
  • Посещения на място; 
  • Семинари с цел изследване на екологичната и културна устойчивост на туризма в страните по проекта; 
  • Конференции и посещения на хотели с цел наблюдение на динамиката в тях, което позволяване симулиране на собствения си бизнес посредством предприемаческия им нюх и различните подходи. 

По време на изпълнението на проекта, пряко или косвено, ще се включат учениците от гимназиален етап. В  мобилностите ще имат възможност да участват около 20 ученици, които със своята мотивация и постоянство ще бъдат неотлъчна част от социално-културния живот на проекта, виртуално и присъствено.

Училищен организатор: Кирил Николов, учител по география и икономика

Website: https://hebrewschool-bg.org/citineurope/

С ученическия екип можете да се запознаете тук: ,,For Conscious and Inclusive Tourism in Europe“ – Team Bulgaria (padlet.com)

Връзка към TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/179586/home

Facebook group: https://www.facebook.com/groups/1053676191772207

C1 Bulgaria Sofia Short-term exchanges of groups of pupils