Обучения за преподаватели

  1. „Интеактивни средства за образованието“
  2. „Подготовка на екипа за работа с мултидисциплинарни учебни модули и преподаване на интегрирано STEM съдържание“
  3. „Пофесионално развитие на учителите за адекватно и ефективно използване на дигитални технологии в образователния процес“