STEM предмети

Интерактивно учебно съдържание по проект STEM

  1. Креативни индустрии, дигитален маркетинг и комуникация
  2. Технологии и техники в креативните индустрии
  3. Предприемачество и предприемачески потенциал на креативните индустрии
  4. Математическа лингвистика
  5. Гид с машина на времето
  6. Туроператор на бъдещето