Информация за родителите на първокласниците относно изплащането на еднократна помощ за нуждаещите се

Уважаеми родители,

В началото на учебната 2024/25 г. Дирекция „Социално подпомагане“ ще започне изплащането на еднократната социална помощ. Същата ще има пряк достъп до информацията за приема на първокласниците по училища. Поради това няма да е необходимо да се издават бележки от съответното учебно заведение.

Одобрени кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ

На 27.06.2024 г., комисиите за подбор на служители, определени със заповед № 1583/14.06.2024 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведоха събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и решиха следното:

Кандидатът Теодора Ташкова е одобрен за изпълнение на длъжността „учител в група за ЦОУД в I-IV клас“.

Кандидатите Паулина Павлова и Мая Димова са одобрени за изпълнение на длъжността „учител в начален етап на основното образование“.

Кандидатът Огнян Михайлов  е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по ФВС в прогимназиален етап по заместване“.

Кандидатът Яна Д.Т.  е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по математика в прогимназиален етап по заместване“.

Кандидатът Полина И. П.  е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по математика в гимназиален етап“.

Кандидатът Евгения Ц. С. е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по физика и астрономия в гимназиален етап“.

Няма одобрен кандидат за изпълнение на длъжността „учител по информационни технологии в гимназиален етап“.

Кандидатът Грета Банишка е определен за резерва на длъжността „учител по ФВС в прогимназиален етап по заместване“.

За сключване на предварителен трудов договор кандидатите да внесат в канцеларията на училището на 10.07. 2024г от 09:00ч до 16:00ч  следните документи:


          1. Лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
          2. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
          3. Документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
          4. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
          5. Свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. Заявление за назначаване.

Среща с директора и подписване на трудов договор ще се осъществи на 12.07.2024г. по следния график:


От 9:00 ч. – Теодора Ташкова
От 9:30 ч.– Паулина Павлова
От 10:00 ч. – Мая Димова
От 10:30 ч. – Огнян Михайлов 
От 11:00 ч. – Яна Д.Т. 
От 11:30 ч. – Полина И. П. 
От 12:00 ч. – Евгения Ц. С.

Цени на учебници по Иврит за учебната 2024/2025 година

 • Бъдещи 1. клас – 300 лв. (за две учебни години + платформа)
 • Настоящи 2. клас ( бъдещи 3. клас) – 300 лв.( за две учебни години + платформа)
 • Настоящи 4. клас ( бъдещи 5. клас) – 100 лв. само учебници
 • Настоящи 5. клас ( бъдещи 6. клас) – 130 лв. учебник + платформа
 • Настоящи 6. клас ( бъдещи 7. клас) – 135 лв.  учебник + платформа
 • Бъдещи 8. клас – 135. лв. ( учебник + платформа)
 • Настоящи 8. клас – начинаещи (бъдещи 9. клас начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Настоящи 8. клас – напреднали (бъдещи 9. клас напреднали) – 95 лв. – само платформа
 • Настоящи 9. клас – начинаещи (бъдещи 10. клас начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Настоящи 9. клас – напреднали (бъдещи 10. клас напреднали) – 130лв. – учебник
 • Настоящи 10. клас – начинаещи (бъдещи 11. клас начинаещи) – 130 лв. – учебник
 • Настоящи 10. а клас профил ( напреднали и начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Внимание! Начинаещите ученици само от настоящия 10. а клас трябва да заплатят 130 + 135 лв. – общо 265 лв.
  (за 2 години)
 • Напредналите ученици само от настоящия 10. а клас трябва да заплатят 135 лв.
 • Начинаещите ученици от 10. б и 10. в клас трябва да заплатят 130 лв.
 • Напредналите ученици от 10. б и 10. в клас не заплащат нищо.

Плащането трябва да се извърши до 30.05.2024 г. по банков път на сметката на Училищното настоятелство . Основание за плащане – името на ученика, настоящия клас, учебници по Иврит. 

БАНКОВА СМЕТКА НА Училищното настоятелство към 134. СУ

Първа инвестиционна банка
IBAN: BG65FINV915010UB050523

Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци – информация от НАП

Уважаеми ученици, предоставяме на Вашето внимание информация, предоставена от Националната агенция за приходите относно заплащането на здравните Ви осигуровки след завършване на 12. клас.

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Национална агенция за приходите.

👩‍🎓🧑‍🎓 До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2024 година. За целта е необходимо те да:
👉 Подадат в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски
👉 Направят първата си здравна вноска (37,32 лв./месец)

Всичко това става в офис на приходната агенция или по пощата с обратна разписка.
Но най-бързият и удобен начин е през портала с е-услугите на НАП чрез ПИК, който се издава безплатно във всеки офис на Агенцията. Подадената декларация се обработва много бързо, а направените плащания по електронен път се отразяват почти веднага.
❗️ За просрочените вноски се начислява законова лихва.
❗️ Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
👉 Вижте повече информацията за попълването и подаването на Декларация образец 7, както и образец на формуляра тук: 

https://nra.bg/wps/portal/nra/uslugi/deklarirane-na-zravno-osigurqvane-za-sobstvena-smetka-obrazec-7

👉Направете справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях тук: https://portal.nra.bg/details/health-calculator-2

👉Проверете здравноосигурителния си статус в офис на НАП или чрез Портала за е-услуги на НАП тук: https://portal.nra.bg/details/health-insu-status

👉Повече прочетете ТУК