Одобрен кандидат за обявено свободно работно място

На 14.03.2023г. комисията за подбор на служители, определена със заповед № 859/10.03.2023 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявеното свободно работно място в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и реши следното:

Кандидатът Росица Дончева е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по Физическо възпитание и спорт в гимназиален етап“.

Кандидатът Филип Павлов е определен за първа резерва.

Кандидатът Бисера Андонова е определен за втора резерва.

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. заявление за назначаване.

Кандидатът Росица Дончева на 20.03.2023г. от 11.30ч да се яви на предварителна среща с цел подписване на трудов договор.

Заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов”

На 22.03.2023 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и съгласуване на училищен план-прием за 2023/2024 г.;
  Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, които са качени и на сайта на училището.

Пълният текст на поканата можете да видите тук:

„80 години от спасяването на българските евреи или да обичаш ближния си, както себе си обичаш“

„80 години от спасяването на българските евреи или да обичаш ближния си, както себе си обичаш“

134.СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School, Българска фондация ОРТ и Училищно настоятелство обявяват конкурс за учениците от ІІІ до ХІІ клас на тема „80 години от спасяването на българските евреи или да обичаш ближния си, както обичаш себе си“.

Литературният жанр е по избор на пишещия – есе, съчинение, разказ, приказка, притча, стихотворение, размисли по темата.

Крайният срок за предаване на написаните на компютър текстовете е 05. 03. 2023 г. на следния адрес: cv_lashkova@134sousofia.org

Наградите ще бъдат връчени на специалната церемония в чест на годишнината.

Конкурсът е част от изготвената от училището програма в чест на осемдесетгодишнината от спасяването на българските евреи.

Успех на всички участници!

24 часа: Интервю с госпожа Весела Палдъмова, директор на 134. средно училище „Димчо Дебелянов“-ORT School

„Не е лесно да си ученик днес, материалът е много сложен“

Весела Палдъмова

Нашите деца намират пътища едни към други не само чрез обучението по иврит, а като се запознават с историята, културата на Държавата Израел и с традициите на еврейския народ, казва директорката на 134-о СУ “Димчо Дебелянов” – ORT School

– Г-жо Палдъмова, 134-о СУ “Димчо Дебелянов”, единственото с изучаване на иврит държавно училище, чества 130 г. от създаването си. Заради високите си резултати е удостоено с почетния знак на президента. Ръководите го повече от 15 г., с какво най-много се гордеете?

– 134-о СУ “Димчо Дебелянов” е разпознаваемо училище в столичната образователна система с утвърден мултикултурен образователен модел и с ясна визия за качествено образование, основано на традиции, в атмосфера на етични социални взаимоотношения, гарантирани от толерантност, етническа равнопоставеност и културно сътрудничество. Горда съм, че съм директор на образователна институция с такава визия. С годините училището ни се превърна в еталон на качествено обучение, в символ на модерното и иновативно образование. Но много се гордея и с учениците, бивши и настоящи, както и с целия екип – преподавателски, административен. Всички, които работят в любимото ми училище, са повод за лична гордост и удовлетвореност.

– Как отбелязвате годишнините – навършвате и 110 г. от построяването на настоящата сграда, 65 г. училището е с патрон Димчо Дебелянов?

– Цялата 2022 г. минава под този знак – да отбележим няколко паметни юбилея. Организирахме и проведохме вълнуващо събитие, в което се включиха активно родители и ученици, съмишленици и приятели. Присъстваха близо 750 гости, с които отбелязахме празнично юбилеите. През цялата календарна година нашите възпитаници активно участват в събития, посветени на годишнините. Организирани са изложби, литературни конкурси, дейности, свързани с това големите ученици да разкажат на по-малките историята на училището.

– Кое освен изучаването на иврит и еврейската култура и традиции прави училището ви уникално?

– Историята на училище “Димчо Дебелянов” започва преди 65 години, но преди 30 години започва да се пише нова страница и се създава един мултикултурен образователен модел, зад който застава еврейската общност

Усилията на много хора са активирани в създаването на този образователен модел. Тогава еврейската общност взима решение, че именно това училище може да реализира тази вдъхновяваща идея. Благодаря на хората от общността, които и днес вярват в нас и ни подкрепят. След толкова години сега ние може да заявим, че това е утвърден модел, в който съжителстват българската и еврейската общност. Това е голямо предизвикателство за всеки директор, който създава и развива такъв тип образователен модел, защото той може да бъде изграден само върху толерантност и взаимно уважение. Малко са училищата, в които се празнуват толкова много празници. Възпитаниците ни отбелязват подобаващо празниците, заложени в националния календар. Паралелно с това се отбелязват и всички празници, които присъстват в еврейския. Нашите ученици взаимно търсят пътища едни към други и ги намират не само чрез обучението по иврит, а като се запознават с историята и културата на Израел и с традициите на еврейския народ.  

– Българските евреи протестираха срещу орязването ни от Шенген, вашите бивши възпитаници с бъдещите си професии създават ли неформална общност и колко силна е тя?

– Няма ученик, който да е завършил 134-о училище и да не се е реализирал професионално в живота си. Далече съм от мисълта, че завършвайки средното си образование, всички трябва задължително да станат професори и да получат научни титли. За мен е важно и такава е философията на учителския екип, че учениците ни трябва да се чувстват добре в класните стаи, да обичат училището си и тогава да положат усилия, за да направят своя личен избор. Често им напомням, че е важно да избереш професия, в която да вложиш цялото си сърце и душа. От изключително значение е да се изгради отношение и респект към знанията. Те сами трябва да се убедят, че знанията имат значение и са огромна възможност за бъдещ успех. Надявам се и знам, че учениците ни са намерили своя път и се реализират успешно. Опитваме се да им помогнем в израстването им чрез възможностите на гражданското образование. Затова те имат изразена гражданска позиция по всеки актуален въпрос – международен, политически, социален или дори от областта на образованието. Убедена съм, че нашите бивши възпитаници ясно заявяват позиция на несъгласие към този дискриминационен акт, защото са възпитавани в толерантност и уважение към всички.  

– Срещате ли се и след дипломирането им?

– Голяма част от нашите бивши възпитаници под една или друга форма се връщат към нашето училище. Голяма част от тях влизат в клас като лектори, други се връщат като преподаватели при нас. Самата аз съм канена от наши бивши възпитаници на неформални срещи.

– Как се промениха децата от тези, които заварихте, поемайки училището?

– Всяко поколение, което влиза и излиза от образователната система, е различно. Затова е важно да променяме подхода си към тях. След трите години на пандемия виждаме много различно поведение в класните стаи. Опитваме се да се адаптираме към него и да се надяваме, че нещата ще се върнат към онова, което бе преди пандемията. Това бяха години, в които реално преките социални контакти бяха сведени до минимум. В момента в класните стаи са деца, за които на преден план е необходимостта от активно общуване. Ако не се придържаме към правилата на поведение в класните стаи, има голяма вероятност да се наруши учебният процес. Това при нас не се случва, но се изискват много повече усилия. 

– Преди дни доклад на ЕК за образованието в ЕС показа, че почти двойно е изоставането на българчетата по отношение на четене, природни науки и математика, какво е равнището в момента?

– Не съм запозната с критериите, по които е направен анализът. Моето впечатление, което е споделено и от учителите, е, че материалът е изключително усложнен. Имайки предвид натовареността на учениците, мога да заявя, че не е лесно да бъдеш ученик днес. Учебните програми са тежки, това е всеизвестен факт. Знаем колко интензивен е учебният процес. За да се постигне реален резултат, трябва да има промяна в учебните програми, достъпно учебно съдържание в учебниците, баланс в избора на ключовите компетентности, които е необходимо да се усвоят, и много ясна концепция за надграждане на знанията. Очакваме с нетърпение решенията за оптимизиране на учебния материал, за да може действително часовете в училище да бъдат и по-леки, и по-приятни. Трябва смело и радикално да се реши този проблем. Всички знаем, че това зависи от Министерството на образование и наука. Създадени са работни групи, които, надяваме се, да обявят своите решения, вземайки предвид мнението на учителите, защото най-добра оценка за учебното съдържание в учебниците и за начина, по който върви учебният процес, могат да дадат именно те.

– През последните години се повишиха учителските заплати, това даде ли по-голямо самочувствие на педагозите?

– В моето училище работят хора, които имат самочувствие да бъдат учители, без това да е обвързано с конкретното възнаграждение. Знаем, че е подписан нов колективен трудов договор и сега не може да се вземе решение заплатите на учителите да продължат да растат.

Не мисля, че заплатите на учителите отговарят на нивото на натовареност

на тези хора. Един учител реално седмично влиза в класове и работи с близо 150 ученици. Декларира се непрекъснато, че към всяко дете трябва да има индивидуален подход. Питам се как може да стане. Полагаме усилия, но това е практически невъзможно. Далече сме от времето, в което учителят не проявяваше интерес към своето развитие. За да бъде на професионално ниво днес, трябва да мине през различни форми на квалификации, да ги осмисли и да ги приложи реално в работата си. При такава натовареност това трудно може да се случи. Има различни модели, които съществуват в европейския свят. С увеличаване на възрастта на учителите би трябвало да се помисли за намаляване на тяхната практическа заетост в училище. Това е един приложим модел.

Съществува и друг, например в Израел. След активен работен процес от няколко години се предоставя на учителите възможност от една учебна година да обърнат внимание на своето професионално развитие, без да са ангажирани в пряк учебен процес.

Активно се говори дали да бъде увеличено учебното време и да се намалят ваканциите на учениците и учителите. По време на ваканциите всеки преподавател, който има сериозно отношение към своя труд, подготвя всичко необходимо за следващата учебна година. Така че нека не си мислим, че учителите разполагат с толкова много свободно време.

– А разполагат ли с достатъчно свобода, за да творят и вдъхновяват учениците?

– Мога да говоря за моето училище. Никога не съм се намесвала в модела на преподаване. Смятам, че след като един човек най-отговорно е приел идеята да бъде учител и има призванието за това, той е този, който трябва да избере най-подходящата методическа възможност на преподаване за всеки един клас и час. Не се намесвам и при избора на учебници. За да бъдеш вдъхновител, трябва да притежаваш много качества – изисква се лидерство, харизма, обаяние, самочувствие и ясни послания. Директорите трябва да осигурят условия за професионално развитие на своите екипи. Нашите учители пътуват много. В момента реализираме седем проекта на Еразъм+, които дават възможност да видим какви училищни политики има и в другите страни. Чрез партньорската за училището фондация ОРТ, най-голямата еврейска образователна фондация, учителите ни имат възможност да участват в семинари в Израел и Великобритания. Предстои пътуване и в Мексико, в което училищният екип ще се запознае с друг модел, различен от европейския, посещавайки друго ОРТ училище.

 • 24 часа, 13.12.2022 г.
 • Снимка: Румяна Тонева

Юбилеен концерт на единственото държавно училище с изучаване на иврит – 134. средно училище „Димчо Дебелянов“ – ORT Schoo

БТА, 10.12.2022 г.: Почетният знак на президента Румен Радев беше връчен тази вечер на 134-о Средно училище „Димчо Дебелянов“ – ORT School на тържествения юбилеен концерт в зала „Тържествена“ на Военната академия „Георги С. Раковски“ по повод 130 години от откриването на 134-о Средно училище „Димчо Дебелянов“ – ORT School, за постигнатите високи резултати в образователната подготовка и за чуждоезиковото обучение на поколения ученици, както за неговия принос за формирането на съвременната образователна система в България. 

Прочетете повече…

БНТ 1, 10.12.2022 г.: Столичното 134-о училище отбеляза тази вечер 65 години с патрон Димчо Дебелянов и 30 години изучаване на иврит с тържествен концерт в залата на Военната академия. Училището е единственото с изучаване на иврит държавно учебно заведение в България. Прочетете повече…

Novini.bg, 11.12.2022 г.: Вицепрезидентът Илияна Йотова бе гост на празника на 134. средно училище „Димчо Дебелянов“. Прочетете повече…

„Средно училище „Димчо Дебелянов“ е здрав духовен мост между миналото, настоящето и бъдещето. Тук освен на знания, децата се учат на уважение, толерантност, опознават културата на други етнически общности, учат се да бъдат добри хора“,

Илияна Йотова

Стипендии за ученици от 134.СУ на името на професор Дан Шехтман

STEM обучението не е само преподаване на наука, технологии, инженерство и математика. То е много повече, защото стимулира учениците да бъдат любопитни, да бъдат експериментатори, изследователи и откриватели. В процеса на STEM обучението те се научават как да използват интегрирани знания и умения извън класната стая, за своята професионална реализация и личностно развитие.

В интердисциплинарната STEM среда учениците се ангажират много повече в процеса на обучение чрез разнообразни практически дейности. Те  могат самостоятелно да прилагат наученото и да бъдат истински иноватори и конструктори на собствените си знания.

На всички ни е известно, че в съвременния технологичен свят, знанията никога не са достатъчни. Стремежът към учене през целия живот, към приложимост и практичност на знанията, към интердисциплинарния подход на обучение са прицелни точки в STEM образованието.

Хората на 21. век трябва да бъдат креативни и критични, трудолюбиви, екипни и комуникативни. Именно постигането на тези компетентности са още една от основните цели на STEM обучението.

През април 2022 година Център за компетентност „КВАЗАР“ при Институт по роботика на БАН учреди годишна стипендия на името на професор Дан Шехтман за ученици на 134. СУ „Димчо Дебелянов“.

Тази стипендия се присъжда на ученици и ученически екипи, които активно  са участвали в STEM дейности, STEM уроци, създаване на иновативно и интегрирано STEM учебно съдържание, както и за реални постижения в овладяването на интердисциплинарни знания и ключови компетентности.

STEM уроците в училище започнаха да се превръщат в редовна практика. През изминалата учебна година няколко училищни екипа разработиха и представиха комбинирани уроци, свързани с природните науки и технологиите в креативните индустрии. На част от тези екипи ще бъде връчена стипендията на името на професор Дан Шехтман. Критериите за оценка на всички разработени и представени уроци се базират на основните цели на STEM обучението:

 1. овладяването на интердисциплинарни знания (представяне на резултати от експерименти и проучване, откриване и използване на вътрепредметни и междупредметни логически връзки, прилагане на наученото в практиката и живота на човека, решаване на проблеми и казуси, онагледяване на знанията чрез схеми, графики, изображения, работни листове и др.)
 2. критично мислене (умения за оценяване на качествата на изработения продукт и анализиране ва възможностите за използването му в практиката на човека, умения за адекватно самооценяване и оценяване на останалите, създаване и използване на стратегии за отстраняване на собствени пропуски и пропуски на другите (толерантност), умения за преодоляване на трудностите и неуспехите)
 3. креативност (оригиналност и иновативност на идеята, творчески подход при моделиране или изработване на друг продукт,естетичност на изработения продукт)
 4. колаборация (мотивация на екипа, стратегии за подкрепа и сътрудничество, добро разпределение на задачите, спазване на срокове, стратегии за екипна работа)
 5. комуникативност (представяне и защита на продукта/проекта, умения за създаване и поддържане на добре организирана работна среда за екипна работа и на подредено, чисто работно място, спазване на толерантно и колегиално отношение към членовете на останалите екипи, умения за създаване на творческа работна среда)

Стипендия в категория Природни науки – гимназиален етап:

Стипендията се присъжда на ученически екип, който участва в STEM урока „Гората и хората“, проведен през месец март на миналата учебна година. Проектът съчетава знания от биология, физика, химия, математика, инженерни науки. Учениците доказваха капилярните свойства на водата, извличаха хлорофил изследваха абсорбционния му спектър и доказаха флуоресцентните му свойства,  мериха височина на дървета, използвайки техники от миналото и настоящето, направиха свой собствен въглероден отпечатък. Всеки отбор изработи кратко видео на целия работен процес и представи резултатите и проучването от дейностите си. Отборът, покрил всички критерии за работа е отбор ДРОН – ученици от настоящия 12б клас – Алина Малла, Мартина Цекулова, Никола Тарийски, Елена Любомирова, Красимир Търничков. Работиха с плам, отговорност, изпълниха всичките задачи отлично, представиха се най-добре, направиха най-хубавите продукти (презентация, модел, работни листове), работиха екипно, спазваха правила и срокове, демонстрираха усвоени интердисциплинарни знания.

Стипендия в категория Технологии в креативните индустрии – прогимназиален етап:

Стипендията се присъжда на ученически екип, който участва в STEM урока „Зелена  къща“, проведен през месец май на миналата учебна година. Проектът „Зелена къща“ съчетава знания от биология, физика, математика, инженерни науки, занаяти и приложни техники от миналото и настоящето, обединени около идеята за алтернативните източници на електроенергия, за предимствата и недостатъците на зелената енергия.  Учениците се научиха да разграничават различните видове енергия и влиянието им върху околната среда, изработиха глинени тухлички и построиха истинска къща, чиито стени и покрив изолираха с естествени материали. Отборът, покрил почти всички от включените изисквания за оценка и който грабна доверието на инвеститора „Зелен пламък“ е от ученици от настоящия 6а клас – Алекс Стоянов, Иван Милев, Рая Георгиева, Никол Стоянова и Димитър Русев. Децата работиха с плам, направиха реални работещи модели на умни къщи, в които вложиха много творчество и различен поглед, изпълниха отговорно поставените задачи, умело и атрактивно презентираха модела си.

Стипендия в категория Технологии в креативните индустрии – гимназиален етап Стипендията и се присъжда на отбор ученици от настоящия 12б клас, които бяха „младши учители“ на третокласниците в проведения през месец май миналата учебна година STEM урок „Цветно зрение – циан и пурпур“. Младите „естественици“ обучаваха учениците от 3.б клас по взаимоучителния метод, наречен още Бел-Ланкастърски метод, разпространен днес като „учене чрез преподаване“. По този начин големите ученици добиват самочувствие, упражнявайки и затвърждавайки знания и умения, а по-малките ученици с интерес и лекота възприемат интегрирания урок, поднесен от знаещи по-големи деца. Темата събра знания за устройството на окото, цветното зрение, рисуването, математиката, биологията и физиката. Този урок, участва и в конкурса на училищния STEM център „Големият мозъчен взрив“. Учениците от настоящия 12б клас Пламен Ставрев, Жоро Кацаров, Теодора Каменова, Анастасия Иванова, Андреа Данина, Андрея Стоянова, Вероника Атанасова, Мария Чавдарова, Ива Атанасова, Антоанета Камхи и Ванеса Илиева бяха искрени, работещи, съпричастни, комуникативни, търпеливи, толерантни, отговорни и добре подготвени. Този урок изискваше от тях да бъдат знаещи и можещи учители – те се справиха отлично, защото малките ученици усвоиха трудни и нови знания по един интересен и незабравим начин.

Изключителен принос имат учителите – ментори, участвали в разработването, подготовката и реализацията на STEM уроците. Това са Незабравка Тренева и Гергана Георгиева за гимназиален етап, Мадлена Колчева и Мила Стоева за прогимназиален етап и Анета Ралчева за начален етап.

 По отношение на предстоящия конкурс:

 STEM предизвикателство за ученици и учители от 134. СУ „Д. Дебелянов“

Категории:

 1. STEM задача (задача-иновация с практическа значимост, чието решение да осигури ползи за човешката дейност)

Възрастови категории:

 • 1-4 клас
 • 5-7 клас
 • 8-10 клас
 • 11-12 клас

Теми:

Роботите около нас

Космически пътешествия

Екопредизвикателства

 • Ученически STEM екип (вдъхновител, създател и реализатор на STEM урок)

Възрастови категории:

 • 1-4 клас
 • 5-7 клас
 • 8-10 клас
 • 11-12 клас

Теми:

Роботите около нас

Космически пътешествия

Екопредизвикателства

 • STEM проект (екипът може да бъде само от ученици или от ученици и учител)

Възрастови категории:

 • 1-4 клас
 • 5-7 клас
 • 8-10 клас
 • 11-12 клас

Теми:

Роботите около нас

Космически пътешествия

Екопредизвикателства

Общи критерии:

Критериите за оценка се базират на основните цели на STEM обучението:

 1. овладяването на интердисциплинарни знания (представяне на резултати от експерименти и проучване, откриване и използване на вътрепредметни и междупредметни логически връзки, прилагане на наученото в практиката и живота на човека, решаване на проблеми и казуси, онагледяване на знанията чрез схеми, графики, изображения, работни листове и др.)
 2. критично мислене (умения за оценяване на качествата на изработения продукт и анализиране ва възможностите за използването му в практиката на човека, умения за адекватно самооценяване и оценяване на останалите, създаване и използване на стратегии за отстраняване на собствени пропуски и пропуски на другите (толерантност), умения за преодоляване на трудностите и неуспехите)
 3. креативност (оригиналност и иновативност на идеята, творчески подход при моделиране или изработване на друг продукт,естетичност на изработения продукт)
 4. колаборация (мотивация на екипа, стратегии за подкрепа и сътрудничество, добро разпределение на задачите, спазване на срокове, стратегии за екипна работа)

STEM предизвикателства

Четири инициативи в унисон с две от основните цели на училищната СТЕМ Стратегия, а именно: Продължаващо професионално развитие за преподавателите и включване и участие на ученици в национални и международни Стем мрежи!

1. За ученици:

-Състезание в СТЕМ Конкурс „Space Camp Turkey 2022“, който е много подходящ, тъй като се кандидатства с видео-проект!

-2-ри Национален СТЕМ Хакатон България 2022- учениците се състезават да направят проекти, за разрешаване на конкретно зададени „проблеми“;

2. За Учители:

-Интересни СТЕМ обучения през м.Януари- Февруари с отворена регистрация за участие

-Национален конкурс Digital-Teach Blogs BG 2022 за учители. Конкурсът е изключително престижен, наградите се връчват от Еврокомисаря по наука и иновации.