ДЗИ ХІІ клас

На тази страница можете да видите графика за провеждане на ДЗИ през учебната 2019/2020 година.

График ДЗИ 2022 г.