ДЗИ

На тази страница можете да видите графика за провеждане на ДЗИ през учебната 2018/2019 година.

График ДЗИ