ДЗИ ХІІ клас

На тази страница можете да видите графика за провеждане на ДЗИ през учебната 2023/2024 година.

График ДЗИ 2024 г.