ДЗИ

На тази страница можете да видите графика за провеждане на ДЗИ през учебната 2017/2018 година.