ДЗИ ХІІ клас

На тази страница можете да видите графика за провеждане на ДЗИ през учебната 2022/2023 година.

График ДЗИ 2023 г.