НВО ІV, VІІ, Х клас

На тази страница можете да видите графика за провеждане на НВО през учебната 2023/2024 година.

График за провеждане на НВО ІV, VІІ и Х клас през 2024. година