НВО ІV, VІІ, Х клас

На тази страница можете да видите датите и заповедта за провеждане на националното външно оценяване през учебната 2019/2020 година.

График НВО за 2020-2021