Родителски срещи

На 28.03.2023 г. от 18.30ч. ще се проведе родителска среща за 1 – 7 клас.
На 29.03.2023 г. от 18.30ч. ще се проведе родителска среща за 8 – 12 клас.