Родителски срещи

Дати за провеждане на родителските срещи през учебната 2017/2018 година:

7. септември Подготвителни групи
12. септември 1. клас
18. септември 2-4. клас
19. септември 5-12. клас
22. ноември 1-7. клас
23. ноември 8-12. клас
17. януари 1-7. клас
18. януари 8-12. клас
21. март 1-7. клас
22. март 8-12. клас
30. май 5-11. клас