Родителски срещи

Дати за провеждане на родителските срещи през учебната 2018/2019 година:

11.09.2018 г. – за подготвителни групи, 1. клас и 5. клас

20.09.2018 г.

27. и 28.11.2018 г.

16. и 17.01.2019 г.

19.03.2019 г. – 8-12 клас
20.03.2019 г. – 5-7 клас

30.05.1019 г. – прогимназиален и  гимназиален етап