Родителски срещи

Дати за провеждане на родителските срещи през учебната 2017/2018 година:

21. март 1-7. клас    
22. март 8-12. клас
30. май 5-11. клас