Родителски срещи

На 23.01.2024 г. от 18.30ч. ще се проведе родителска среща за 1 – 4 клас /онлайн/
На 23.01.2024 г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за 5 – 8 клас /присъствено/

На 24.01.2024 г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за 9 – 12 клас /присъствено/