Родителски срещи

На 22.11.2022г от 18.00ч ще се проведе родителска среща за 1-7 клас.
На 23.11.2022г от 18.00ч ще се проведе родителска среща 8-12 клас.