Родителски срещи

Дати за провеждане на родителските срещи през учебната 2017/2018 година:

7. септември Подготвителни групи    
12. септември 1. клас    
       
18. септември 2-4. клас    
19. септември 5-12. клас    
       
22. ноември 1-7. клас Начало: 18.00 часа Начало на срещата за
7. клас: 17.00 часа,
зала „Америка за България“, ет. 3
23. ноември 8-12. клас Начало: 18.00 часа  
17. януари Следобедна ПГ Начало: 18.00 часа  
17. януари 1-7. клас Начало: 18.00 часа  
18. януари 8-12. клас Начало: 18.00 часа  
21. март 1-7. клас
22. март 8-12. клас
30. май 5-11. клас