Иврит

Цени на учебници по Иврит за учебната 2024/2025 г
 • Бъдещи 1. клас – 300 лв.( за две учебни години+ платформа)
 • Настоящи 2. клас ( бъдещи 3. клас) – 300 лв.( за две учебни години + платформа)
 • Настоящи 4. клас ( бъдещи 5. клас) – 100 лв. само учебници
 • Настоящи 5. клас ( бъдещи 6. клас) – 130 лв. учебник + платформа
 • Настоящи 6. клас ( бъдещи 7. клас) – 135 лв.  учебник + платформа
 • Бъдещи 8. клас – 135. лв. ( учебник + платформа)
 • Настоящи 8. клас – начинаещи (бъдещи 9. клас начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Настоящи 8. клас – напреднали (бъдещи 9. клас напреднали) – 95 лв. – само платформа
 • Настоящи 9. клас – начинаещи (бъдещи 10. клас начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Настоящи 9. клас – напреднали (бъдещи 10. клас напреднали) – 130лв. – учебник
 • Настоящи 10. клас – начинаещи (бъдещи 11. клас начинаещи) – 130 лв. – учебник
 • Настоящи 10. а клас профил ( напреднали и начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Внимание! Начинаещите ученици само от настоящия 10. а клас трябва да заплатят 130 + 135 лв. – общо 265 лв. (за 2 години)
 • Напредналите ученици само от настоящия 10. а клас трябва да заплатят 135 лв.
 • Начинаещите ученици от 10. б и 10. в клас трябва да заплатят 130 лв.
 • Напредналите ученици от 10. б и 10. в клас не заплащат нищо.

Плащането трябва да се извърши до 30.05.2024 г. по банков път на сметката на Училищното настоятелство . Основание за плащане – името на ученика, настоящия клас, учебници по Иврит. 

БАНКОВА СМЕТКА НА Училищното настоятелство към 134. СУ

Първа инвестиционна банка
IBAN: BG65FINV915010UB050523


Езикът Иврит започва да се изучава в 134 СУ през 1992 г. като свободноизбираем предмет в следобедните часове на деня. Това се случва благодарение на промените в Конституцията на Република България, приемането на Закона за изучаване на майчин език и с любезното съдействие на ОЕБ „Шалом”.

От 1998 г. Фондация R. S. Lauder става основен спонсор и партньор на училището. Създава три модерни кабинета, обзаведени със съвременни технически и методически материали за изучаване на иврит, предметът става задължителен за всички ученици от 1. до 12. клас, а училището получава статут на държавно училище с преподаване на първи чужд език иврит.

Иврит се изучава основно по учебната програма „Талам“, разработена в Канада. Това е програма за изучаване на езика и еврейските традиции. Създадена е от голям колектив от учени: филолози, музиканти, лекари и психолози. Тя се базира на еврейския празничен календар и на лексиката и граматиката, свързани с него. Изключително атрактивна е, защото учебният материал се поднася с много песни, драматизации, пантомими и игри.

В прогимназиален етап се използва и израелската програма „Хаверим”, която е с практическа насоченост към разговорните умения на учениците.

В гимназиален етап се използва университетската програма „Мин аатхала”.

В начален и прогимназиален етап иврит се изучава в избираеми и факултативни учебни часове, като втори чужд език. В гимназиален етап иврит е втори чужд език.

В края на обучението си – в 12 клас, зрелостниците се явяват на изпит пред представител на Министерството на Образованието на Държавата Израел и издържалите получават държавен сертификат за владеене на езика.

Училището разполага с 8 квалифицирани учители и 1 помощник-учител за 1. клас. Подготовката и квалификацията на учителите се осъществява в Израел, Виена, Париж, Будапеща и на други центрове в Европа.