Иврит

 

Езикът Иврит започва да се изучава в 134 СУ през 1992 г. като свободноизбираем предмет в следобедните часове на деня. Това се случва благодарение на промените в Конституцията на Република България, приемането на Закона за изучаване на майчин език и с любезното съдействие на ОЕБ „Шалом”.

От 1998 г. Фондация R. S. Lauder става основен спонсор и партньор на училището. Създава три модерни кабинета, обзаведени със съвременни технически и методически материали за изучаване на иврит, предметът става задължителен за всички ученици от 1. до 12. клас, а училището получава статут на държавно училище с преподаване на първи чужд език иврит.

Иврит се изучава основно по учебната програма „Талам“, разработена в Канада. Това е програма за изучаване на езика и еврейските традиции. Създадена е от голям колектив от учени: филолози, музиканти, лекари и психолози. Тя се базира на еврейския празничен календар и на лексиката и граматиката, свързани с него. Изключително атрактивна е, защото учебният материал се поднася с много песни, драматизации, пантомими и игри.

В прогимназиален етап се използва и израелската програма „Хаверим”, която е с практическа насоченост към разговорните умения на учениците.

В гимназиален етап се използва университетската програма „Мин аатхала”.

В начален и прогимназиален етап иврит се изучава в избираеми и факултативни учебни часове, като втори чужд език. В гимназиален етап иврит е втори чужд език.

В края на обучението си – в 12 клас, зрелостниците се явяват на изпит пред представител на Министерството на Образованието на Държавата Израел и издържалите получават държавен сертификат за владеене на езика.

Училището разполага с 8 квалифицирани учители и 1 помощник-учител за 1. клас. Подготовката и квалификацията на учителите се осъществява в Израел, Виена, Париж, Будапеща и на други центрове в Европа.