Подаване на заявления за прием в първи клас

Уважаеми родители,
заявленията за прием в първи клас за учебната 2017/2018 г. се подават
в сградата на 134. СУ (ул. „Пиротска“ 78) от 18.04.2017 до 18.05.2017 г. в работни дни както следва:
 
Сутрин
от 8.00 до 10.30 часа
от 10.45 до 13.00 часа
 
Следобед
от 13.30 до 15.30 часа
от 15.45 до 16.45 часа