Годишно отчетно събрание на Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“

На 8 юни 2018 г. от 18.00 часа в Учителската стая на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ в София ще се проведе Годишно отчетно събрание на Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“ със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 2017 г.
  2. Финансов отчет за 2017 г.
  3. Избор на членове на Съвета на настоятелите.
  4. Разни.

От Съвета на настоятелите