Свободно работно място за учител в начален етап – ЦДО

134 СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място за 

учител в начален етап – ЦДО

 

Изискванията за заемане на длъжността са:

  1. Специалност: „Начална училищна педагогика“, квалификация „Начален учител“
  2. Лични качества: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.
  3. Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е до 21.11.2017 г, 16.00 часа включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на сайта на училището на 21.11.2017 г.  след 17.30 ч.

Събеседване – на 22.11.2017 г. по предварително обявения график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището – на  22.11.2017 г. след 17.00 ч.

Телефон за контакт: 02 931 06 86