Допуснати до събеседване кандидати за работа

Уведомяваме ви, че допуснатите кандидати са както следва:

за свободното място за учител в подготвителна група

  • Илка Иванова – от 10,50 ч.
  • Иванка Ранчинска – от 11,10 ч.

– за свободното място за хигиенист на 4-часов работен ден

  • няма одобрен кандидат за събеседване.

Събеседване –  на 19.12.2017 г. по предварително обявения график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището –  на 19.12.2017 г.  след 15.00 ч.

Телефон за контакт: 02 931 06 86.