Училище за родители – отмяна

Уважаеми родители, поради многото събития и предстоящите родителски срещи на 21. и 23. март, „Училище за родители“, насрочено за 17. и 24. март 2018 г. се отменя.