Училищни телевизионни новини 25/2017-2018 уч. година

В двадесет и петата новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2017/2018 година може да видите посещението на нашите съученици във Фаблаб, както и посещението на Софи Пинкас и Пофи Данон в нашето училище.