Родителска среща – приети ученици в І клас

Провеждане на среща с родителите на приетите ученици в І клас – сряда, 13.06.2018 г.  в 18.00 часа, салон на етаж I.