Юлска поправителна сесия – гимназиален етап

Изпитите започват в 9.00 ч. и се провеждат в 26. кабинет.

9.07.2018, понеделник
10.07.2018, вторник
11.07.2018,
сряда
Биология

9 и 10 клас

Математика

10.б клас

Химия

9 и 10 клас

АЕ

8 и 9 клас

Математика

10.в клас

 

Консултации: от 2. до 6. юли,

от 10.00 ч. до 11.00 ч. в 21, 22, 23 стая.