Допуснати до събеседване за обявени свободни работни места

Уважаеми колеги,

Предлагаме на вниманието ви имената на допуснатите до събеседване на дата 18.07.2018г.:

1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Росица Сашова – 8.30ч.

Цвете Жекова – 8.15ч.

Юлия Георгиева – 9.00ч.

2. ГЕОГРАФИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Северина Грънчарска – 9.15ч.

Кирил Николов – 9.30ч.

Любка Ангелова – 9.45ч.

Радостин Григоров – 10.00ч.

3. МАТЕМАТИКА

Христинка Консулова -10.15ч.

Слави Кадиев – 10.30ч.

Анна Тошкова – 10.45ч.

4. НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ – ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Канелия Костадинова – 11.30ч.

Диана Маринова – 11.45ч.

Любослава Борисова – 12.00ч.

Иванка Прокопиева – 12.15ч.

Гюляй Солак – 12.30ч.

5. ПСИХОЛОГ

Бойко Ценков – 12.45ч

Калина Бахчисарайцева – 13.00ч.

Ралица Николова – 13.15ч.

6. ДОМАКИН/ ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Дора Керефейска – 13.30ч.

Петко Миков – 13.45ч.

Десислава Антонова – 14.00ч.

Моля, при отказ от явяване на събеседване да бъдем информирани на тел. 02 9310686 до 8.30ч. на дата 18.07.2018г.