1 свободно място на четвърто класиране в профил „Чужди езици“.

134. СУ „Димчо  Дебелянов“ обявява 1 свободно място на четвърто класиране в профил „Чужди езици“.
Графикът за изпълнение на дейностите по четвърто класиране е на дати  06, 07, 08 август 2018 г.
Необходими документи за участие в четвърто класиране:
– подаване на заявление за четвърто класиране;
– копие от свидетелство за основно образование;
– копие от служебните бележки.
Необходими документи за записване след четвърто класиране:
– Свидетелство за завършено основно образование след 7. клас – оригинал;
– заявление за записване;
– служебна бележка с резултатите от НВО – копие;
– акт за раждане – копие;
– 2 броя снимки паспортен формат.