На вниманието на всички родители

Уважаеми родители на ученици от 134.СУ „Д. Дебелянов“,

Във връзка с тиражираната информация, че 134.СУ събира пари от родителите Ви информираме, че за реализиране на своята дейност в помощ на училището единствено СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО набира доброволни средства, които са финансови вноски или друг вид дарения. То е самостоятелно юридическо лице, регистрирано по ДДС и в търговския регистър.

Ръководството на училището, както и целият екип нямат връзка и отношение към набирането на финансовия ресурс, който настоятелството разходва за реализиране на дейността си.

Както активностите, така и средствата за реализирането им се предлагат и гласуват на Общо събрание от членовете на Настоятелството, които са родители на деца от училището. Всеки клас излъчва минимум по един свой представител.

От Училищно настоятелство