Голямо писане, рисуване, фотографиране, колажиране, конструиране и костюмиране 2018

Мотото на единайсетото издание на конкурса:

„ЗНАНИЕТО Е КРЕПОСТ“

 

Темите за различните възрастови категории са съответно:

„Коя е най-полезната наука“ – за учениците до 12 години
„Вяра и наука“ – за учениците над 12 години

 

ВАЖНО!
Придържането към възрастовата категория не е задължително!
Всеки участник може да работи и по двете теми!
ЖАНРЪТ Е СВОБОДЕН – съчинение, есе, разказ, приказка, басня, авторски сентенции.
За фотографите – снимка,
за художниците – рисунка с формат А2,
за конструкторите – Лего скулптура.
Краен срок за предаване на творбите: 14.12.2018
 Карнавал и церемония по награждаването

19.12.2018, 12.30 часа в салона на училището.
Пожелаваме успех на всички участници!
Текстовете се предават разпечатани на класните ръководители, в библиотеката или на следния адрес: cv_lashkova@134sousofia.org