Обществен съвет

Уважаеми родители,

На 17.12.2018 г. се проведе заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Д. Дебелянов“. В присъствието на 5-ма представители от седемчленния му състав бяха разгледани и съгласувани училищни учебни планове за учебната 2019/2020 г. Съветът единодушно се произнесе с положително становище – изучаването на иврит остава в обучението на учениците от 1. до 12. клас, без промяна на хорариума.