На вниманието на родителите на ученици от 134.СУ

Уважаеми родители,

Напомняме, че процедурата за избор на туроператор за работа с училището се осъществява в началото на всяка учебна година на първо заседание на Училищно настоятелство. Имената на одобрените фирми се качват на училищния сайт за информация и проучване от страна на родителите.

Тази година училището работи с две фирми: БГ Травел – за провеждане на еднодневни екскурзии и Лойал Травел – за провеждане на зелени училища и летни лагери.

Във връзка с подаден сигнал до Училищно настоятелство за организиране на еднодневна екскурзия от колегата Кирил Касабов ви информираме, че училищното ръководство не е одобрило и разрешило организацията на подобен тип дейност. Училищно настоятелство не е запознато с дейността на предложената  туристическа фирма и не се е произнесло със становище.

Случаят ще бъде проучен и Вие ще бъдете информирани чрез класните ръководители.

До края на учебната година училището не предвижда организация на еднодневни екскурзии

Лагерът „Синьо Лято“, организиран от Лойал Травел остава в организация.

Напомняме, че процедурата за избор на туроператор за работа с училището се осъществява в началото на всяка учебна година на първо заседание на Училищно настоятелство. Имената на одобрените фирми се качват на училищния сайт за информация и проучване от страна на родителите.

Молим, да бъдем своевременно информирани при опит за осъществяване на дейност с нерагламентирана фирма.

                                                                         Училищно ръководство