Дистанционна форма на обучение

Уважаеми родители и ученици,

Стартира дистанционната форма на обучение. В създалата се ситуация най-важното е да не спира учебния процес, да продължим активната комуникация с Вас, както и да бъдем информирани за евентуални проблеми, за да търсим съвместно решение.

Молим, да бъдат активирани акаунтите на учениците в електронния дневник, както и Вашите, с цел ежедневно получаване на информация за провежданото обучение.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

Нека бъдем здрави, добронамерени, сплотени и да си сътрудничим.