23.03 – Информация от Директор

Уважаеми ученици и родители,

Уважаеми колеги и партньори,

В продължение на една седмица преподавателският екип на 134. СУ осъществява дистанционна форма на обучение за всички ученици в училище.

Чрез направените справки за училището е отчетено, че 5% от учителите, т.е. четирима колеги не са осъществили активно присъствие в предоставената форма за обучение. Причините са различни: липса на електронно устройство за ползване в домашни условия, липса на интернет връзка, здравословно състояние.

90% от учениците участват в предоставените им възможности. Днес обобщихме справките за изминалата седмица и се свързахме с родителите, чиито деца не участват и не са се включили, за да разберем причините и съдействаме при решаването на възникналите въпроси. Към момента не е предоставена информация, че има семейство, което не може да осигури електронно устройство за детето си.

Моля, ако има такива родители да се обърнат към нас, защото училището може да подсигури.

В рамките на деня отговарям на поставени въпроси, през електронната поща, т.е. на имейл-V.Paldamova@134sousofia.org, от родителите и насочвам проблема към ресорните администратори, ако са свързани със забравена парола, акаунт или технически проблем.

Поставен е към мен въпрос  от родител как се отчита дейността на учителите и какви са резултатите от дистанционното обучение.

Учителите попълват ежедневно Google формуляр, в който се отчита проведената дистанционна форма на обучение и учениците, които се включват в нея. До края на деня имаме електронна обработка на данните в проценти и необходимата  информация.

 Ежедневно учителите изпращат на ресорните заместник-директори и мен материалите, които предоставят на учениците и така се проследява тяхната активност и ангажираност към обучението.

За начален етап предоставихме на всички колеги линкове за 4 образователни платформи и обучението минава през тях. Колегите съвместяват  със  синхронно дистанционно обучение, според професиналната им преценка.

            За прогимназиален етап колегите работят през Школо и Оffice 365, причината е, че информацията от дистанционната форма се получава и от учениците, и от родителите им. Много от колегите използват образователни платформи: КАН академия, Академико, както и онлалайн уроци на издателство Просвета, Уча се.

Проведоха се обучения на колеги за обучение във виртуална класна стая и в днешния ден също  беше проведено такова.

В гимназиален етап колегите бързо се ориентираха и работят в Microsoft  Teams, Zoom, Forms, OneNote, както и образователната платформа на КАН академия, Уча се и Школо.

Колегите по иврит активно използват Дискорд и провеждат обучение онлайн, защото  допълнително трудно могат да се намерят материали като ресурс.

Всички колеги изпращат образователни ресурси-подробни планове на уроци, насоки за работа в домашна среда, презентации, задачи за упражнения, линкове за образователни материали.

От понеделник, днес, трябваше да стартира еdu.mon.bg, но се получи проблем и не стартира. се Взе решение да работим към ОFFISE 365 -134.СУ и неговите приложения.

Уважаеми родители, дистанционната форма за обучение е доста широкоспектърна и зависи от визията на учителя за осъществяването и, възможностите на възрастовата група и личната мотивация. Не е задължителна виртуалната класна стая при прилаганата форма на обучение.

Към момента се отчита напредъка на учениците от колегите и не сме преминали към реално оценяване.

Училището е предоставило десетки възможности за реализиране на такъв тип обучение и продължава да го прави ежедневно. Иска ми се родителите да имат по-голямо доверие в професионализма на колегите и да отчетат, че образователната система много бързо трябваше да реагира в създадената ситуация.

Към момента се отчита напредъка на учениците от колегите и не сме преминали към реално оценяване.

Училищно настоятелство, както и председателят на Обществения съвет ежедневно са информирани за образователния процес в училището по време на извънредна ситуация в страната.

Моля за проява на разбиране, подкрепа и човешко отношение към учителите, които работят повече от десет часа на ден.

Благодаря на родителите, които ни подкрепят с дума, послание или уважение!

Благодаря и на родителите, които са критични към нас, защото ни карат да търсим нови възможности и решения за учениците на 134.СУ.

Официално ще публикувам информация за Вас на училищния сайт, следете го!

Бъдете здрави и се пазете!

Предоставям на вниманието Ви стихотворението на поета Недялко Йорданов, написано на 23.03.2020г.

Весела Палдъмова-Ковачева

КАТО В НАЧАЛОТО

Колко сме кротки… Колко сме тихи… Няма ни вик, нито смях…

Празните улици… Пълните чанти… Ето… Наистина – страх.

Дълго не вярвахме… Не е възможно… Всичко сега настрана…

Стойте по къщите… Почна и тука… Тази коварна война.

Плаче Италия… Адът на Данте… Тръпне Европа… Кошмар!

Сякаш сънуваме… Страшното идвало… Господи, колко съм стар!

Колко съм глупав навярно… Не вярвам… И си излизам навън…

Ето, все пак не е всичко замряло… Чувам трамвайния звън…

Кестенът вече съвсем е напъпил… Птички над него цвърчат.

Ето… Момчето си взе тротинетка… Нищо, че ще го глобят.

Три пъти дневно – жестоки статистики… Няма надежда за край.

Търсят лекарство… Къде е? В Америка? По-вероятно в Китай.

Сякаш се сбъдва онази илюзия… Човек за човека е брат!

Никога, никога не се е случвало… Заедно… Целият свят…

Влязъл съм вече в опасната възраст… Връщане няма от там…

Но ми се иска да доживея… Искам за Утре да знам…

Може би вече ще станем разумни… Може би даже добри…

Точно такива каквито в началото Някой ни сътвори.

Недялко Йорданов