Важна информация

На сайта на РУО София-град в рубрика: „Изпити и прием на ученици“ се публикуват всички заповеди на Министъра на образованието и науката по темата.