ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ, КОИТО ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ-МОЛБИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ИЛИ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

Уважаеми родители, 

Напомняме, че срокът за подаване на заявления – молби от родители, които отговарят на зададените предварителни критерии, качени в училищния сайт в секция – прием, към училищния администратор е от 06.04. до 16.04. 2020г. Нека си припомним какво точно подавате:

І.За участие в класирането на подготвителните групи и то само за тези родители, които имат съответното основание:

Заявление – молба  за издаване на служебна бележка, че друго дете или деца от семейството са ученици в 134.СУ, към момента на подаване на заявлението;

Заявление – молба  за разглеждане на предоставена възможност ученици да се възползват от конситуционното си право да се обучават на майчин език в училището. Молбата е отнесена към председателя на комисията към фондация ОРТ.

Тези родители, както и всички останали родители, които ще подават заявления за участие в класирането си записват час за явяване пред комисията за подаване на заявленията на тел. 0876 583375 в периода от 06.04. до 16.04.2020г.

ІІ. За участие в класирането за прием в І клас и то само за родители, които имат съответното основание по представените критерии, от 06.04. до 16.04.2020г. подават:

Заявление- молба за издаване на служебна бележка, че детето е посещавало подготвителните групи към училището за учебната 2019/2020г.;

Заявление-молба за издаване на служебна бележка, че друго дете или деца от семейството се обучават в 134.СУ , към момента на подаване на заявлението;

Заявление- молба за разглеждане на предоставена възможност ученици да се възползвт от конституционното си право да се обучават на майчин език в училището.  Молбата е отнесена към председателя на комисията към фондация ОРТ. Тези родители, както и всички останали, които желаят да участват в класирането, подават заявления в периода от 21.04. до 21. 05. 2020г.

ВСИЧКИ ФОРМУЛЯРИ  НА ЗАЯВЛЕНИЯТА-МОЛБИ СА КАЧЕНИ В СЕКЦИЯ ПРИЕМ, СЪОТВЕТНО РАЗДЕЛИ – ПОДГОДВИТЕЛНИ ГРУПИ И І КЛАС.

Моля, при въпроси от ваша страна да ни пишете. Знам, че сте притеснени, особено в ситуацията, в която сме поставени всички, но нека добронамерено и спокойно се справим заедно.

Успех!

Весела Палдъмова, директор