Обръщение на Директор относно организацията на училищните дейности в периода 13.04-16.04.2020 г.

Уважаеми ученици и родители,

Уважаеми колеги и партньори,

Със заповед № РД 09-746/08.04.2020г. на Министъра на образованието и науката се изменя Заповед № РД 09-2148/27.08.2019г. на МОН за графика на учебното време за учебната 2019/2020г. Обявените ваканционни дни са 17.04. и 20.04.2020г.

Във Връзка с настъпилите промени Ви информирам за следната организация на училищните дейности в периода от 13.04. до 16.04.2020 г., създадена на основание предоставените Указания на Министъра на образованието и науката към директорите на училища на национално ниво:

  • Учениците от подготвителните групи до 11. клас, включително, ще бъдат  ангажирани в дейности без излишна натовареност, а учителите, които не са включени в организацията на подобен тип дейности, ще бъдат ангажирани с анализ на напредъка на учениците или с оптимизиране на използваните образователни модели на преподаване в дистанционна форма на обучение. Дневната ангажираност на учениците не трябва да надвишава 4 часа дневно.
  • Учениците от ХІІ клас ще имат реален учебен процес на дати: 13.,14.,15.,16.04. със седмична програма, качена в електронния дневник.
  • Всички колеги, които преподават на учениците от подготвителните групи до ХІ клас, включително, предоставят към тях насоки за самоподготовка с цел затвърждаване на материала, взет през периода на дистанционно обучение.
  • Колегите, които имат групи по извънкласни дейности, провеждат занимания през периода 13.04-16.04.2020г., и до петък /10.04.2020г./ ще информират учениците за конкретен час на провеждане на заниманията.
  • Колегите от естетическия цикъл: изобразително изкуство, музика, технологии и физическо възпитание и спорт, продължават своите дейности в периода от 13.04. до 16.04.2020г., а онлайн часовете по тези предмети ще са 30 мин. в часовия диапазон сутрин от 9.00ч. до 11.00ч.
  • Училищните психолози продължават своята работа за психологическа подкрепа в периода от 13.04. до 16.04.2020г.
  • От 13.04. до 17.04. чрез платформата TEAMS, всеки ден по график за учениците от трети, четврърти, пети и шести клас госпожа Цвета Лашкова, училищен библиотекар, ще организира културно – развлекателни занимания, които  ще включват: игри, даващи обща култура; забавно творческо писане; загадки с образци и фрагменти от различни изкуства и науки; изненади и импровизации, свързани с нагласите и интересите на учениците и съобразени с възрастта им. Ученците от всички посочени класове са включени в TEAMS екипи и графикът на всяко дете е в календара му в TEAMS .
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък
11.15 – 12.00 3. А 4. Б 5. В 3. А
12.15 – 13.00 3. Б 4. В 6. А 3. В
       
15.15 – 16.00 3. В 5. А 6. Б 4. А
16.15 – 17.00 4. А 5. Б 6. В 4. В

От 16.03. до момента преподавателският екип на 134.СУ реагира адекватно и много активно започна учебен процес съобразен със седмичната учебна програма. След направено проучване и осъществен контрол от ресорните заместник-директори можем да обобщим, че учениците се движат без изоставане от учебния материал.

Сега е моментът да провокираме творческите нагласи на нашите умни и талантливи ученици и обявим различни литературни конкурси:

На вниманието на най-малките ученици, от първи до  четвърти клас, предоставяме възможността да участват в конкурса на тема:

“Великденско/ Песахско приключение у дома“

или

„ Моето лекарство срещу коронавирус“

Към по-големите ученици предизвикателствата са по-големи и ние очакваме, както винаги, запомнящи се текстове! Не се колебайте да избягате от скуката и да рисувате или пишете. А това са  творческите предизвикателствата и към Вас:

„Героизъм в мирно време“

или

„ Пътешествие у дома“

Знам, че учениците от гимназиален етап са мнооого ангажирани, знам, че социалните контакти в интернет отнемат време и сили, но да се развихриш пред белия лист е героизъм.

Затова да дадем темите:

„Стяга ме короната“ / по аналогия на „стяга ме шапката“       

или

„ Какво научих за себе си по време на изолация“

Обявяваме и литературните предизвикателства, свързани с годишнината посветена на спасението на българските евреи, както и с бележитата дата – раждането на Патрона на училището поета Димчо Дебелянов.

„ Доброволецът Дебелянов днес“

или

„ Как Дебелянов би помогнал на народа си днес?“

и

„Спасявайки някого, спасяваме себе си“ – гледната точка за спасяването на българските евреи във време на надвиснала опасност за всички.

За тези ученици, които са изследователи в областта на творчеството на Димчо Дебелянов, но и внимателно следят изказванията на генерал Мутафчийски предлагаме да напишат текст на тема:

„ Поручик Дебелянов и генерал Мутафчийски“.

За тях е предназначена специалната награда на журито!

За всички, които обичат да рисуват или да създават видеоклипове / документални филми, и за тях  това е хоби или бъдещо професионално призвание могат да участват в конкурса

„ Пътуване до Дебеляновата къща от вкъщи“.

Ще има много награди за всички участници, а за откроилите се с креативност, въздействащи текстове, рисунки или филми – специални награди за съответните възрастови категории.

Благодаря на госпожа Лашкова за изпратените теми, които Вие ще претворите в лично творческо вдъхновение.

Бъдете здрави! Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

С мисъл за всички Вас:

Весела Палдъмова, директор