Продукти по програми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Уважаеми родители,

Раздаването на продуктите по програми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ ще се осъществи на 04.05.2020 г. /понеделник/ от 11,00 до 13,00 ч. в сградата на 134.СУ. при спазване на санитарните изисквания, във връзка с COVID-19.

От Ръководството