СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА, ПРИЕТИ В 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

В III клас:

вх. № 1460

В IV клас:

вх. № 1320

вх. № 1000

вх. № 1243

В V клас:

Вх. № 1476

На 24.07.2020 г. при записване ще бъдат издадени служебни бележки, че учениците ще бъдат записани в 134.СУ за 2020/2021 учебна година.

Необходими документи за записване:

  1. Заявление за записване (попълва се на място)
  2. Копие от акт за раждане
  3. Такси:
    • Училищно настоятелство – 90 лв.
    • Учебник по иврит за 3-ти и 4-ти клас – 200 лв. (за 2 години)
    • Учебник по иврит за 5-ти клас – 100 лв.

Удостоверение за преместване от настоящото училище трябва да бъде донесено на ръка или изпратено по системата за сигурно електронно връчване.