ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Свободните места за четвърти етап на класиране ще бъдат обявени от РУО – София-град, на 03.08.2020 г., след което на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще бъдат публикувани свободните места за нашето училище.

На 03.08.2020 г. 134. СУ ще публикува график за попълването на свободните места и допълнителна информация.

Съгласно чл. 70, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора (заявлението до директора на 134. СУ за участие в четвърти етап на класиране за прием в VIII клас се попълва на място в училището) и оригинала на свидетелството за основно образование.

Обръщаме внимание, че след всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си (оригинала на свидетелството за основно образование), не запазва мястото си.