Теглене на жребий за попълване на 3 свободни места в подготвителна група

На 01.06.2021 г. в 13:00 ч. се тегли жребий за определяне 2 момичета и 1 момче за прием в ПГ към 134. СУ „Димчо Дебелянов“.

За 1 свободно място момчета беше изтеглен № 802.

Бяха изтеглени и 2 резерви:

1-ва резерва – № 945

2-ра резерва – № 959

За 2 свободни места момичета бяха изтеглени № 958 и № 965.

Беше изтеглена и 1 резерва: № 938