СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители,

След приключване на записването на учениците, класирани на І-во класиране в първи клас за учебната 2021/2022 година, 134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява 2 свободни места за момчета и 3 свободни места за момичета.

Заявленията за участие във второ класиране ще се приемат в канцеларията на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78 на 10.06.2021 г. и на 11.06.2021 г. от 8:00 ч. до 16:30 ч.