Организация на влизане и излизане на учениците в/от сградата на 134.СУ