ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП, Т. Е. І – ІV КЛАС

ОБУЧЕНИЕ  И  ДЕЙСТВИЕ  В  УСЛОВИЯТА  НА  ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА  ОБСТАНОВКА   В   СТРАНАТА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП, Т. Е. І – ІV КЛАС

Уважаеми родители, от 11.11.2021г., четвъртък, започва обучение в присъствена образователна среда при следната организация на учебния процес:

 1. Учениците, ползващи училищен транспорт, задължително са с медицински маски, покриващи носа и устата, в автобусите;
 2. Учениците са допускани на територията на училището с  маски, покриващи носа и устата;
 3. Учениците влизат на територията на училището, като минават през медицински контрол, отчитащ температурата;
 4. Провежда се два пъти седмично изследване с неинвазивни, щадящи, бързи антигенни тестове – понеделник и четвъртък:
 • в помощ на изследването участват лица, които притежават зелени сертификати /медицински лица, родители, ръководство/;
 • при взимане и отчитане на пробата, участващите лица са със защитни средства, предоставени от институцията;
 • учениците задължително носят маски по време на изследването освен в момента на взимане на слюнчената проба;
 • по време на изследването в класната стая присъстват само учениците и лицата пряко ангажирани в изследването;
 • демонстрацията на изследването трябва задължително да бъде видяна  съвместно от родителите и учениците в рамките на днешния и утрешния ден на предоставения адрес:
https://btvnovinite.bg/bulgaria/vizhte-kak-shte-testvat-uchenicite-za-covid-19-video.html
 • след извършване на изследването, учениците дезинфекцират ръцете си, както  и повърхността на чиновете с антибактериални мокри кърпи, предоставени от училището;
 • помещенията се проветряват незабавно;
 • използваните резултати от отрицателните тестове се събират в плътни чували за смет и се изнасят в контейнерите за смет;
 • резултатите с тестове с положителен резултат се събират отделно в кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба, които се съхраняват в определено за целта помещение в училището и се предават на РЗИ;
 • при установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай помещение и се прилага Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19;
 • родителите незабавно уведомяват личния лекар и предприемат действия за провеждане на  потвърждаващо изследване в рамките на 24 часа в сертифицирана лаборатория;
 • ако резултатът е положителен, съответната паралелка се карантинира.
 • В дните на провеждането на изследване дневният режим се променя, за да се осигури време за изследване – 30 минути.
 • За ученици, чиито родители не са предоставили декларация за съгласие, се организира несинхронно обучение. В този случай не се изисква заявление за преминаване в ОРЕС и съответно разрешение от РУО – София-град.
 • В сградата на училището не се допускат ученици, чиито родители не са предоставили декларация за съгласие или отрицателен резултат от лабораторно изследване.
 • В сградата на училището не се допускат лица, педагогически и непедагогически персонал, които не са изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с бърз антигенен тест, осигурен от училището или не разполагат с валиден

зелен сертификат.

 • Не се допускат в сградата категорично лица, които не участват в дейностите на училището или изследването на учениците.
 •  Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито. Когато това е невъзможно, се провеждат в класните стаи, по преценка на учителя.
 • Съгласно Заповед РД 09-4003/01.11.2021г. на МОН, във връзка с провеждането на парламентарни и президентски избори на територията на училището, както и във връзка с предоставяне на тестовете за изследване, учениците ще се обучават в ОРЕС на дата 15.11.2021г.  и изследването ще се проведе на дата 16.11.2021г.

Предоставям информация за присъствена готовност по паралелки и брой ученици:

1а – 24 ;1б – 24 ;1в – 28 ; 2а- 21; 2б – 20 ; 2в – 24; 3а – 23; 3б – 23 ; 3в – 24;

4а -22 ; 4б – 26 ; 4в – 20.

Предоставени документи за преболедуване:

3б – 1 ученик; 3в – 1 ученичка; 4а – 1 ученик, но е подадена също и декларация за съгласие за тестуване; 4в – 1 ученичка със сертификат.

Моля, родители и медицински лица, които имат възможност да съдействат през първата седмица за провеждането на изследването, да ни информират на тел. 02 931 06 86.

Изказвам благодарност на всички родители, които доброволно ще окажат съдействие в организацията по провеждането на щадящите тестове на територията на училището, съгласно Заповед РД 09-4247/08.11.2021 г. на МОН и Заповед РД 01-911/08.11.2021 г. на МЗ.

Пълна информация можете да намерите в сайта на училището, секция COVID -19, в “Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата“, приложение към изложените заповеди.

Убедена съм, че има различни позиции и мнения по поставената тема, но най-важното днес и сега е да опазим здрави децата ни, колегите ни, като осигурим безопасна училищна среда. За това са необходими усилията на всички – учители, родители, ръководство, партньори, а това предполага взаимно доверие, уважение и подкрепа. Вие разчитате на нас и ние разчитаме на Вас, уважаеми родители, защото няма нищо по-ценно от здравето на всички семейства от училищната общност.

С уважение,

Весела Палдъмова-Ковачева