STREAM урок – знания, креативност, любопитство, умения!

На 25.02.2022 г. в 134. СУ „Димчо Дебелянов” ще се проведе STREAM урок с учениците от 11 б клас (природоматематически профил).

Учителите им по природни науки са подготвили различни предизвикателства под формата на интересни експерименти, практически и творчески задачи, казуси и възможности за екипна работа с по-големите ученици от 12 б клас. Темата на хибридния урок е „Дърветата и хората“.

По време на часа учениците ще работят в малки групи и ще прилагат научния подход в експериментите по природните науки (Science), ще използват знанията и уменията си в технологиите (Technologies) и математиката (Mathematics), за да представят своите резултати и ще надникнат в архитектурата на живата природа за нови идеи в инженерните науки (Engineering), ще моделират структури и процеси и ще рисуват с произведени от тях багрила (Art).

Работейки в екип, учениците ще измерват височината на дървета по няколко различни начина, включително и с дрон; в ролята на предприемачи ще изчислят какво количество дървесина ще се добие от едно дърво; ще извличат хлорофил, за да изследват свойствата му; ще приготвят нетрайни микроскопски препарати; ще проучват научна информация и ще моделират. Урокът ще завърши с представяне на продуктите на всеки екип, дискусия за силните и не толкова силните им страни и споделяне на успехите, трудностите и новите идеи.