Национална мрежа за децата оценява как правителството и администрацията са изпълнявали ангажиментите си към децата през изминалата календарна година.

Включете се в нашата анкета и оценете грижата на държавата за децата!

Как държавата се грижи за децата? Задаваме този въпрос към всички, които имат отношение и впечатления по темата. Вашите отговори ще бъдат част от ежегодния доклад на Национална мрежа за децата „Бележник – какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“, който оценява как правителството и администрацията са изпълнявали ангажиментите си към децата през изминалата календарна година. Това е алтернативен документ, който критично и независимо представя гражданския поглед към политиките за детето.

Бележникът събира усилията на много хора – експерти, преподаватели, работещи на терен, за да даде реална оценка на ситуацията, в която живеят децата на България.  Стремим се към възможно най-много отговори и коментари, за да отразим по-пълно мнението на децата и възрастните за грижата на държавата.

Каним ви да участвате в този процес, като попълните специално подготвената  АНКЕТА

В допитването могат да се включат и деца над 14 години, като анкетата за тях е в олекотен вариант и се намира ТУК

Въпросникът ще бъде отворен до 15 март, 2022 г.

Анкетата е разделена на девет части, отговарящи на деветте области от живота на децата, които оценяваме в Бележника: Благосъстояние на децата, Закрила на детето от всички форми на насилие, Детско здраве, Ранно детско развитие, Образование, Семейна среда и алтернативни грижи, Детско правосъдие, Детско участие,Спорт, култура и свободно време. Имате възможност да изберете в колко и в кои части да се включите.

Допитването е анонимно. Ако искате да научите какви са резултатите и да получите електронно копие на Бележник 2022, може да оставите имейл.

Станете част от това мащабно проучване, което е със съществен принос за подобряване на политиките за децата в България.

Моля, разпространете анкетата до ваши колеги, партньори, близки, хора, работещи с деца, професионалисти и родители, както и до деца над 14 години!