УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ 2023 / 2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители на деца, кандидатстващи в класиране за прием в ПГ ,

Уважаеми родители на деца, кандидатстващи в класиране за І клас,

Информацията е изнесена в секция „Прием“, съответно подсекции „Прием в подготвителна група“ и „Прием в І клас“.

Пожелаваме успех на всички в предстоящата кампания!

Училищният екип влиза в  процедура по реализиране на училищния план-прием, осъзнавайки своята голяма отговорност. Разчитаме на Вас  да спазвате предоставените срокове  в изнесената информация.

Бъдете здрави!

Ръководство на 134.СУ “ Димчо Дебелянов“ – ОРТ School