Учебници по иврит

Уважаеми родители,

Предстои заплащане на учебниците по Иврит.

Предоставяме на Вашето внимание сумите за отделните класове и начина на плащане.

 • за ученици, които ще постъпят в 1 клас – 300 лв ( за 2 учебни години + платформа )
 • 2 клас – 220 лв ( за 2 учебни години + платформа )
 • 4 клас – 80 лв ( само учебник + помагала)
 • 5 клас – 150 лв (учебник + платформа)
 • 6 клас – 120 лв (учебник + платформа)
 • за ученици, които ще постъпват в 8 клас – 120 лв (учебник + платформа)
 • 8 клас – начинаещи – 120 лв (учебник + платформа)
 • 8 клас – напреднали 90 лв ( само платформа)
 • 9 клас  – 120 лв
 • 10 б,в клас начинаещи – 120 лв ( учебник ) – за 2 г.
 • само 10 а клас – 120 лв   ( учебник +платформа) – за 2 г.

В периода от 25.04.2023 г. до 30.05.2023 г. сумите могат да бъдат превеждани по банковата сметка на Училищното настоятелство, посочена по-долу.

Банкова сметка на Настоятелството:

Първа инвестиционна банка
IBAN:BG65FINV915010UB050523

Основанието за внасяне на парите задължително трябва да включва:

 1. за учебници по иврит,
 2. име на детето,
 3. клас (посочва се класът в настоящата учебна година)

*При пропускане на посочените срокове Училищно настоятелство не носи отговорност за осигуряването на учебници.