Относно прием в І клас

Уважаеми родители,

След приключване на записването на учениците, класирани на І-во класиране в първи клас за учебната 2023/2024 година, 134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява, че няма свободни места и няма да се приемат документи за участие във второ класиране.

На мястото на незаписалия се с вх. № 1167/26.05.2023 г. (момче) се записа резервата с вх. № 913/03.05.2023 г.

На мястото на незаписалия се с вх. № 798/26.04.2023 г. (момиче) се записа резервата с вх. № 850/28.04.2023 г.