За родителите на първокласници записани в 134.СУ за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители,

Необходимите материали и помагала за бъдещтите първокласници са описани в секция „Прием“, „Първи клас“.