Конкурс: „София – град на толерантността“

НСРОБ и ръководството на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ обявява конкурс за есе, мултимедия и рисунка на тема: „София – град на толерантността“ по проект „Мисия толерантност“ по Програма „Европа – 2023“ на Столична община.

Конкурсът ще стартира на 17 септември по случай празника на София и ще приключи на 15 октомври 2023 г.

Периодът на конкурса ще бъде афиширан като „Дни на толерантността в София“, като ще бъде направена и препратка към 16 ноември – ден на толерантността, който попада извън времевия интервал на проекта, но е от значение за мисията и визията му. В периода младите хора ще бъдат поканени чрез слово или със средствата на изобразителното изкуство или мултимедията да изложат своята визия за нашата столица като град на толерантността.

За ученици, с изявен интерес към изобразителното изкуство, ще бъде организиран еднодневен пленер на 30 септември 2023 г на територията на археологическите разкопки пред ЦУМ, в т.н. „Четириъгълник на толерантността“. Пленерът ще се проведе под ръководството на арх. Белин Моллов, а картините ще бъдат представени на изложбата.

По време на пленера ще бъде изнесена лекция от доц. Тодор Чобанов „Традицията на толерантност – културно историческо измерение“, която ще разведе учениците през многовековната история на София в тази насока.

Като резултат от тази дейност очакваме младите хора да бъдат още по ангажирани в своето разбиране на значимостта на толерантността в едно общество и да следват поведение, което не накърнява правата на другите.

Отличените есета, рисунки и мултимедия ше бъдат показани и прочетени по време на концета по повод закриването на проекта на 27 октомври 2023 г. от 14:00 часа.