Събрани средства за наши талантливи ученици

Времето показа, че едно дългогодишно партньорство между институции е доказателство за отговорност към израстването на децата на България. В продължение на близо десет години училището ни и Сметна палата на Република България – Bulgarian National Audit Office си партнират в реализиране на редица дейности, свързани с популяризиране живота и героизма на поета Димчо Дебелянов.

В продължение на един месец творческата изложба на Себастиян Пенев и Елена Аврамова, наши възпитаници, беше предоставена на вниманието на служителите на одитната институция и на нейните гости. Благотворителната изява е с цел набиране на средства за наши талантливи ученици.

Вчера госпожа Енита Еникова, директор на дирекция “ Връзки с обществеността, международна дейност и протокол“, предостави на госпожа Весела Палдъмова-Ковачева, директор на училището, събраните средства и изрази своята признателност към учениците, чиито картини са вече собственост на служителите на Сметната палата и създават ведро вдъхновение за работния процес в учреждението.

Изказваме сърдечна признателност към целия екип на Сметната палата за участието в благотворителната инициатива и предоставената финансова подкрепа за нашите талантливи ученици!