Списъци на приетите ученици в първи клас за учебната 2024/2025

Уважаеми родители,

Списъците на приетите ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година може да видите в раздел „Прием“, подраздел „Прием в първи клас“

Записването на учениците ще се проведе в периода 4-7 юни 2024 г. вкл. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в кабинет 27, етаж 1.

При записване на детето Ви в първи клас, моля, носете със себе си:

1. Заявление за записване в първи клас (Моля, изтеглете го от уебсайта на училището – раздел „Прием“, подраздел „Прием в първи клас“ – и го попълнете).

2. Заявление за изучаване на ФУЧ и за учебен час за спортни дейности, както и за целодневна организация на учебния ден (предоставя се от училището и се попълва на място).

3. Удостоверение за раждане на детето (копие).

4. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал).

5. Годишна вноска за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство в размер на 120 лв. за едно дете в училището. За две, три и повече деца в училището годишната вноска е в размер на общо 150 лв.

6. Сума в размер на 300 лв. за заплащане на учебници по иврит за първи и втори клас.

Уважаеми родители,

За съжаление, няма класирани деца с 0 точки.

На 13.06.2024 г. от 17:30 ч. в салона на училището ще се проведе обща среща с родителите на учениците, приети в първи клас.

Първата родителска среща по класове за учебната 2024/2025 година ще се проведе на 12.09.2024 г. от 17:30 часа.