Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места

Изискванията за заемане на длъжността хигиенист чистач:

  • мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

  • Заявление за участие в подбор;
  • Копие на трудова книжка;
  • Препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 21 юни 2024 г. /включително/ от 9,00 до 17,00 ч.,  на 19 и 21 юни 2024 г. от 13,30 до 17,00 часа в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 25.06.2024 г. в 15:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 26 и 27 юни 2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86