График на срещите на 27.06.2024 г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места, които са допуснати до събеседване

За учител по информатика и информационни технологии в гимназиален етап
1.      14:00 часа Стилияна Г. Ц.
2.      14:15 часа Димитър А. Б.

За учител по математика
3.      14:30 часа Мариана Ц. И.
4.      14:45 часа Яна Д. Т.
5.      15:00 часа Полина И. П.

За учител по физика и астрономия в гимназиален етап
6.      15:15 часа Анна Ю. М.
7.      15:30 часа Евгения Ц. С.

За хигиенист:
15:45 Мария Я. С.