ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ НА 17.06.2024 г. НА КОМИСИЯТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

За учител по информатика и информационни технологии в гимназиален етап

 1. 09:00ч Ваня Георгиева Станкова
 2. 09:15ч Ангел Михайлов Ангелов
 3. 09:30ч Ани Ангелова Вакъвчиева

За учители в начален етап и в група за ЦОУД

 1.  09:45ч Румяна Петкова Коджейкова
 2. 10:00ч Владислава Ангелова Владимирова
 3. 10:15ч Таня Вескова Харалампиева
 4. 10:30ч Наргюле Османова Куртова
 5. 10:45ч Ирина Станимирова Горчовска
 6. 11:00ч Ивайла Ивайлова Иванова

Процедура по теглене на жребий на входящи номера

Уважаеми родители,

На 28.06.2024 г. от 10:00 часа училищната комисия за осъществяване на план-прием в първи клас в 134. СУ за учебната 2024/2025 година ще проведе публична и прозрачна процедура по теглене на жребий на входящи номера, целяща избор на определен брой кандидати за определен брой места.

В залата ще бъдат допуснати представители на Обществен съвет, на Училищно настоятелство и родители на участващите в жребия кандидати.

График на срещите на 27.06.2024 г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места, които са допуснати до събеседване

За учител по информатика и информационни технологии в гимназиален етап
1.      14:00 часа Стилияна Г. Ц.
2.      14:15 часа Димитър А. Б.

За учител по математика
3.      14:30 часа Мариана Ц. И.
4.      14:45 часа Яна Д. Т.
5.      15:00 часа Полина И. П.

За учител по физика и астрономия в гимназиален етап
6.      15:15 часа Анна Ю. М.
7.      15:30 часа Евгения Ц. С.

За хигиенист:
15:45 Мария Я. С.

График на срещите на 26.06.2024 г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места, които са допуснати до събеседване

За учители в начален етап и в група за ЦОУД

От  9:00 ч. – Паулина Павлова
От  9:15 ч. – Яница Тодорова
От  9:30 ч. – Ивета Димитрова
От  9:45 ч. – Виолета Стоянова
От 10:00 ч. – Ралица Василева
От 10:15 ч. – Мая Димова
От 10:30 ч. – Теодора Ташкова
От 10:45 ч. – Надя Цветкова
От 11:00 ч. – Катя Владимирова
От 11:15 ч. – Виктория Костова
От 11:30 ч. – Гергана Митова

За учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап (по заместване)

От 14:30 ч. – Петя Мартинова
От 14:45 ч. – Натали Афендулиду
От 15:00 ч. – Марлена Тодорова
От 15:15 ч. – Огнян Михаелов
От 15:30 ч. – Генади Петев
От 15:45 ч. – Нина Бонева
От 16:00 ч. – Грета Банишка

Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места

Изискванията за заемане на длъжността хигиенист чистач:

 • мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в подбор;
 • Копие на трудова книжка;
 • Препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 21 юни 2024 г. /включително/ от 9,00 до 17,00 ч.,  на 19 и 21 юни 2024 г. от 13,30 до 17,00 часа в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 25.06.2024 г. в 15:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 26 и 27 юни 2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– един учител по физика и астрономия в гимназиален етап;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 5.10 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по математика в гимназиален етап;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 5.3 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по математика в прогимназиален етап по заместване;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 5.3 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по информационни технологии в гимназиален етап;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т.5.4 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап по заместване;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 6.3 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– двама учители в начален етап на основното образование (I – IV клас);

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 3.1 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

 – двама учители в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас.

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 3.5 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит, придобит в областта;
– компютърна грамотност, работа с MS Office;
– допълнителни умения  и качества – мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, екипност, технически и организаторски умения.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 21 юни 2024 г. /включително/ от 9,00 до 17,00 ч.,  на 19 и 21 юни 2024 г. от 13,30 до 17,00 часа в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 25.06.2024 г. в 15:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 26. и 27. юни 2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Родителска среща  на 14.06.2024г. година от  17:00 часа за деца в подготвителни групи

Уважаеми родители на записани деца в подготвителни групи към 134.СУ „Димчо Дебелянов“, можете да се запознаете със списъка на записаните деца по входящи номера в секция „Прием“.

Моля да съхраните предоставените Ви входящи номера, за да бъдете допуснати на територията на училището за обявената родителска среща  на 14.06.2024г. година от  17:00 часа.

Списъци на приетите ученици в първи клас за учебната 2024/2025

Уважаеми родители,

Списъците на приетите ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година може да видите в раздел „Прием“, подраздел „Прием в първи клас“

Записването на учениците ще се проведе в периода 4-7 юни 2024 г. вкл. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в кабинет 27, етаж 1.

При записване на детето Ви в първи клас, моля, носете със себе си:

1. Заявление за записване в първи клас (Моля, изтеглете го от уебсайта на училището – раздел „Прием“, подраздел „Прием в първи клас“ – и го попълнете).

2. Заявление за изучаване на ФУЧ и за учебен час за спортни дейности, както и за целодневна организация на учебния ден (предоставя се от училището и се попълва на място).

3. Удостоверение за раждане на детето (копие).

4. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал).

5. Годишна вноска за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство в размер на 120 лв. за едно дете в училището. За две, три и повече деца в училището годишната вноска е в размер на общо 150 лв.

6. Сума в размер на 300 лв. за заплащане на учебници по иврит за първи и втори клас.

Уважаеми родители,

За съжаление, няма класирани деца с 0 точки.

На 13.06.2024 г. от 17:30 ч. в салона на училището ще се проведе обща среща с родителите на учениците, приети в първи клас.

Първата родителска среща по класове за учебната 2024/2025 година ще се проведе на 12.09.2024 г. от 17:30 часа.

Информация за записването на децата, приети в подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов

Записването на децата, приети в подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София, ще се проведе в периода 30-31 май 2024 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет 27, етаж 1.

Списъци на приетите деца са качени в раздел „Прием“, подраздел „Прием в подготвителна група“.

При записване на детето Ви в подготвителна група към 134. СУ, моля, носете следните неща:

 1. Заявление за записване в подготвителна група (Моля изтеглете го от уебсайта на училището – раздел „Прием“, подраздел „Прием в подготвителна група“ – и го попълнете.).
 2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
 3. Сума в размер на 120 лв. за дете за учебната 2024/2025 година за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство, а за две и повече деца – общо 150 лв.
 4. Заявление до Председателя на Училищно настоятелство при 134. СУ за участие на детето в следобедна или сутрешна занималня (Моля изтеглете го от уебсайта на училището – раздел „Прием“, подраздел „Прием в подготвителна група“ – и го попълнете.).

Срещата с родителите на децата, приети в подготвителните групи, ще се проведе на 14.06.2024 г. от 17:00 ч. в сградата на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, салон, ет. 1.

Първата родителска среща за учебната 2024/2025 година ще бъде на 12.09.2024 г.

1 2 3 35