ПУРИМ за всички завършили 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School и за техните учители

ПОКАНА ЗА ПУРИМ
към
всички завършили 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School и към техните учители

Петък, 18. Март 2022, 19.30 часа

134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School

Регистрация за събитието:

https://forms.office.com/r/xtkwfJyNEy

На Пурим в училище или „да се срещнем след 10 години“, за да вземем глътка детство, като си припомним:

 • любимите песни за Пурим
 • костюмите, маските и кречеталата
 • „влизането в чужда кожа“
 • смеха и веселието от сърце
 • ушите на Аман
 • любимите учители по иврит
 • други любими учители
 • съученици и приятели

На Пурим в училище или „да се срещнем след 10 години“, за да:

 • вземем наградата за най-хубава снимка на Пурим
 • участваме във викторината с награди
 • поговорим, попеем и потанцуваме заедно

Онлайн родителски срещи

І-ІV клас – 13.12.2021 г. – 18.30 ч.

V-VІІІ клас – 14.12.2021 г. – 19,00 ч.

ІХ – ХІІ клас – 15.12.2021 г. – 19,00 ч.

Моля, родителите да влязат в родителската среща на класа през акаунтите на децата си в Teams

Присъствено обучение

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящо връщане на учениците в присъствено обучение, съгласно на Актуализираните насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата, предоставяме на Вашето внимание следното писмо на МОН и приложените декларации към него, които задължително се попълват в момента на получено разрешение от МОН за възстановяване на учебния процес.

След направено проучване сред родителите на уеници от V, VІ, VІІ и ХІІ клас са отчетени следните резултати: няма паралелки за които да може да се организира присъствен обучителен процес според изискванията от Актуализираните насоки на МОН и МЗ.

Актуализирани насоки: https://www.hebrewschool-bg.org/covid-19/ 

1-ви ноември – Ден на народните будители

„…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот… Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември — деня на св. Йоан Рилски, за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини водиха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“

Стоян Омарчевски

Да си припомним имената им: https://www.narodnitebuditeli.com/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/

105 години от смъртта на поета поручик Димчо Дебелянов – патрон на 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School

Не останаха ненужен спомен нито Дебеляновата поезия, нито Дебеляновата смърт. Превърнаха се в сияйно наследство, част от националния ни генетичен код.

Тази инициатива е в чест на сто и петата годишнина от смъртта на поета. В навечерието на 2. октомври, когато Димчо Дебелянов загива в сражение, стихотворението „Сиротна песен“ чете Христо Бонин, родител на ученици от 1. и от 6. клас.

Световен ден на поезията и музиката

Международен ден на музиката се отбелязва за първи път през 1974г по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО.

През 1980г. 1. октомври е обявен за национален празник на българските певци и музиканти по случай 700-годишнина от рождението на св. Йоан Кукузел. Живял през 14 век., той е  известен като църковен певец и композитор. Наречен още ,,Ангелогласният,, заради изключителния му певчески талант.

„Музиката е лабиринт без начало и без край,където има много нови пътеки, по които можем да тръгнем и където тайнствеността е вечна,“  

Пиер Булез-френски композитор и диригент от 20в.

Честит празник уважаеми колеги!

На всички творци, поети, певци и музиканти от екипа на 134. СУ,,Д. Дебелянов,,

Откриване на учебната година

*Актуализирана информация на дата 14.09.2021 г., 12:00ч.

10:00 ч. – тържествено откриване на учебната година САМО  с  І, ІІ, VІІІ и ХІІ клас и всички учители. Събиране в двора на училището – от 9:30 до 9:55 ч.

Съгласно заповед на Министерство на образованието и науката в двора на училището са обособени зони за учениците и родителите.

10:45 ч. – влизане в час на класа, заедно с класния ръководител за изброените четири випуска:

І и ІІ  клас – във Филиал 1

VІІІ клас – в стаите, в които ще учат от следващия ден на ІІ етаж:

Учениците влизат през бяла гаражна врата на ул. Пиротска 78 и се посрещат от класните ръководители

класVІІІаVІІІбVІІІв
кабинет394647
кл. р-лС. СавоваВ. ЦоловаД. Димитров

ХІІабв класове влизат за официалната церемония през централен вход и се събират в дворно пространство към ул. Брегалница (до беседката). След тържеството остават на двора за среща с класния ръководител за получаване на седмичната учебна програма и първи час на класа.*

11:10 ч. – влизане в час на класа за ІІІ и ІV клас в класните им стаи на втори и трети етаж. Децата се събират пред централния вход в интервала от 11:00 до 11:10 ч. и водени от класния ръководител влизат в сградата на училището.

11:30 ч. – влизане в час на класа за V, VІ, VІІ,  ІХ, Х и ХІ класове

Vабв, VІабв  и  ІХав влизат през гаражна врата от ул. „Пиротска“ и по източната алея се придвижват към входа за стола, откъдето се качват към класните им стаи.

VІІабв, ІХб, Хабв, ХІабв класове влизат през централен вход към определените за тях стаи:

класVІаVІбVІвVІІаVІІбVІІв
стая212223242526273031
кл.р-лН.ТошеваЕ.ДеничинН.ПетроваК.КасабовА.ГеоргиеваД.НедеваС.МирчеваГ.ИгнатоваМ.Колчева

Това ще бъдат класните им стаи от следващия ден.

класІХаІХбІХвХаХбХвХІаХІбХІв
стая61*32*56*2 (сутерен)Лаб.1 (сутерен)Физк. салон40зала АБ42
кл.р-лД.ГеоргиеваН.ПеловскаА.СтояноваП.КалендероваМ.СтрахиловаР.БоновскаЕ.ЯневаК.НиколовА.Петкова

*За ІХ клас това ще бъдат учебните им стаи от следващия ден

Учебни стаи за следобедната смяна от 16 септември:

класХаХбХвХІаХІбХІвХІІаХІІбХІІв
стая212223242526474639

Родителски срещи за Подготвителните групи, 1.клас, 5.клас, 8.клас

Уважаеми родители,

Предварителните родителските срещи ще се проведат от 17,30 ч. в следния график:

7.09.2021 г. /вторник/ – 5.клас

8.09.2021 г. /сряда/ – Подготвителна група

9.09.2021 г. /четвъртък/ – 1.клас

13.09.2021 г. /понеделник/ – 8.клас

Предвид усложнената епидемиологична обстановка моля, за всяко дете да присъства само по 1 родител.

Носенето на маски в сградата на училището е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

1 2 3 29