График на срещите на 15.02.2024г. с кандидатите за обявените свободни работни места за заместник-директор АСД по заместване, които са допуснати до събеседване

График на срещите на 15.02.2024г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места за заместник-директор АСД по заместване, които са допуснати до събеседване:

Допуснати до събеседване за заместник-директор АСД по заместване

  1. От 12:00ч Цонка Рашкова Тасева
  2. От 12:15ч Христина Александрова Христова
  3. От 12:30ч Мариана Петрова Латунова

Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място за заместник-директор АСД по заместване.

Изискванията за заемане на длъжността са:  

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионални познания в областта на административно-стопанската дейност в училище, умения за работа в НЕИСПУО

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office, работа в НЕИСПУО;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, тематични курсове, трудова книжка (копие), препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявеното свободно място:

Документите следва да бъдат предоставени до 13.02.2024 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 14.02.2024 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 15.02.2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Одобрени кандидати за обявените свободни работни места за пазач-портиер и педагогически съветник

Педагогически съветник:

  • Росица Танева Иванова

Резерви:

  • Румяна Буковалова
  • Бисерка Иванова Борисова

Пазач-портиер:

  • Александър Маринов Попов

Резерва:

  • Иван Тенчев Карапенчев

График на срещите на 29.01.2024г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места за пазач-портиер и педагогически съветник, които са допуснати до събеседване

График на срещите на 29.01.2024г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места за пазач-портиер и педагогически съветник, които са допуснати до събеседване.

Допуснати до събеседване за пазач-портиер

1. От 10:00ч Иван Карапенчев
2. От 10:15ч Александър Попов
3. От 10:30ч Емилия Вутова

Допуснати до събеседване за педагогически съветник

1. От 10:45ч Румяна Буковалова
2. От 11:00ч Бисерка Борисова
3. От 11:15ч Гергана Петкова
4. От 11:30ч Росица Иванова
5. От 11:45ч Денис Христов
6. От 12:00ч Петинка Костадинова
7. От 12:15ч Стефанка Иванова

Почина г-жа Гергана Божанова, дългогодишен директор на училището

Почина г-жа Гергана Божанова, дългогодишен директор на училището, която ще остане паметна личност в неговата история, тъй като беше един от инициаторите на превръщането му в това, което училището е днес – 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School.

Поклонението на Централните софийски гробища е насрочено за понеделник, 13. ноември, 11:30 часа.

Ръководството, екипът на училището и Българска фондация ОРТ изказват съболезнованията си на семейството и приятелите ѝ.

Бог да я прости и светла да бъде паметта ѝ.

Неучебен ден

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно писмо на Министъра на образованието и науката № РД 09-3470 / 31.10.2023 г., 06.11.2023 г. е обявен за неучебен ден, поради провеждане на балотаж за избор на районни кметове.

От ръководството.

Честит празник, учителю!

Уважаеми колеги,

Честит международен ден на учителя!

Съхранете в сърцата си любовта и вдъхновението към работата, за вас тя е творчески процес.

Бъдете горди от постигнатите резултати на училището!

Бъдете смели в предизвикателствата и отстоявайте авторитета на професията!

Заедно, учители и ученици, можем да постигнем високи цели и смели мечти.

На учителите на 134.СУ-ORT SCHOOL  с много любов!

Весела Палдъмова, директор

Пламен Петров, директор за фондация ОRТ- България

ПРИЕМ В VIII КЛАС – приет ученик

Уважаеми родители и ученици,

След извършване на класиране по бал на учениците, подали заявление за участие в пети етап на класиране за прием в VIII клас в профил „Чужди езици“ за учебната 2023/2024 година, ви информираме, че е приет ученик с вх. № 2004/05.09.2023 г.

Записването на класирания ученик ще се осъществи на 07.09.2023 г. от 9:00 ч. до 11:00 ч.

Некласираният ученик (вх. № 2005/05.09.2023 г.) може да получи оригинала на Свидетелството си за завършено основно образование на 07.09.2023 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

за записване в осми клас за учебната 2023/2024 година

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал (вече е предоставен при подаване на заявлението за участие в класирането)

2. Заявление за записване

3. Заявление ФУЧ и модул „Спортни дейности“

4. Акт за раждане – копие

5. 2 бр. снимки паспортен формат

6. Декларация от родител

7. Декларация до директора по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/19.08.2016 г.

8. Работна карта – НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“

9. Такси: Училищно настоятелство – 90 лв., учебник по иврит – 120 лв.

Приет ученик на пето класиране

Уважаеми родители и ученици,

След извършване на класиране по бал на учениците, подали заявление за участие в пети етап на класиране за прием в VIII клас в профил „Чужди езици“ за учебната 2023/2024 година, Ви информираме, че е приет ученик с вх. № 1961/18.08.2023 г.

Записването на класирания ученик ще се осъществи на 21.08.2023 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

за записване в осми клас за учебната 2023/2024 година

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал (вече е предоставен при подаване на заявлението за участие в класирането)

2. Заявление за записване

3. Заявление ФУЧ и модул „Спортни дейности“

4. Акт за раждане – копие

5. 2 бр. снимки паспортен формат

6. Декларация от родител

7. Декларация до директора по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/19.08.2016 г.

8. Работна карта – НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“

9. Такси: Училищно настоятелство – 90 лв., учебник по иврит – 120 лв

1 2 3 32