Онлайн родителски срещи

І-ІV клас – 13.12.2021 г. – 18.30 ч.

V-VІІІ клас – 14.12.2021 г. – 19,00 ч.

ІХ – ХІІ клас – 15.12.2021 г. – 19,00 ч.

Моля, родителите да влязат в родителската среща на класа през акаунтите на децата си в Teams

Присъствено обучение

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящо връщане на учениците в присъствено обучение, съгласно на Актуализираните насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата, предоставяме на Вашето внимание следното писмо на МОН и приложените декларации към него, които задължително се попълват в момента на получено разрешение от МОН за възстановяване на учебния процес.

След направено проучване сред родителите на уеници от V, VІ, VІІ и ХІІ клас са отчетени следните резултати: няма паралелки за които да може да се организира присъствен обучителен процес според изискванията от Актуализираните насоки на МОН и МЗ.

Актуализирани насоки: https://www.hebrewschool-bg.org/covid-19/ 

Откриване на учебната година

*Актуализирана информация на дата 14.09.2021 г., 12:00ч.

10:00 ч. – тържествено откриване на учебната година САМО  с  І, ІІ, VІІІ и ХІІ клас и всички учители. Събиране в двора на училището – от 9:30 до 9:55 ч.

Съгласно заповед на Министерство на образованието и науката в двора на училището са обособени зони за учениците и родителите.

10:45 ч. – влизане в час на класа, заедно с класния ръководител за изброените четири випуска:

І и ІІ  клас – във Филиал 1

VІІІ клас – в стаите, в които ще учат от следващия ден на ІІ етаж:

Учениците влизат през бяла гаражна врата на ул. Пиротска 78 и се посрещат от класните ръководители

класVІІІаVІІІбVІІІв
кабинет394647
кл. р-лС. СавоваВ. ЦоловаД. Димитров

ХІІабв класове влизат за официалната церемония през централен вход и се събират в дворно пространство към ул. Брегалница (до беседката). След тържеството остават на двора за среща с класния ръководител за получаване на седмичната учебна програма и първи час на класа.*

11:10 ч. – влизане в час на класа за ІІІ и ІV клас в класните им стаи на втори и трети етаж. Децата се събират пред централния вход в интервала от 11:00 до 11:10 ч. и водени от класния ръководител влизат в сградата на училището.

11:30 ч. – влизане в час на класа за V, VІ, VІІ,  ІХ, Х и ХІ класове

Vабв, VІабв  и  ІХав влизат през гаражна врата от ул. „Пиротска“ и по източната алея се придвижват към входа за стола, откъдето се качват към класните им стаи.

VІІабв, ІХб, Хабв, ХІабв класове влизат през централен вход към определените за тях стаи:

класVІаVІбVІвVІІаVІІбVІІв
стая212223242526273031
кл.р-лН.ТошеваЕ.ДеничинН.ПетроваК.КасабовА.ГеоргиеваД.НедеваС.МирчеваГ.ИгнатоваМ.Колчева

Това ще бъдат класните им стаи от следващия ден.

класІХаІХбІХвХаХбХвХІаХІбХІв
стая61*32*56*2 (сутерен)Лаб.1 (сутерен)Физк. салон40зала АБ42
кл.р-лД.ГеоргиеваН.ПеловскаА.СтояноваП.КалендероваМ.СтрахиловаР.БоновскаЕ.ЯневаК.НиколовА.Петкова

*За ІХ клас това ще бъдат учебните им стаи от следващия ден

Учебни стаи за следобедната смяна от 16 септември:

класХаХбХвХІаХІбХІвХІІаХІІбХІІв
стая212223242526474639

Родителски срещи за Подготвителните групи, 1.клас, 5.клас, 8.клас

Уважаеми родители,

Предварителните родителските срещи ще се проведат от 17,30 ч. в следния график:

7.09.2021 г. /вторник/ – 5.клас

8.09.2021 г. /сряда/ – Подготвителна група

9.09.2021 г. /четвъртък/ – 1.клас

13.09.2021 г. /понеделник/ – 8.клас

Предвид усложнената епидемиологична обстановка моля, за всяко дете да присъства само по 1 родител.

Носенето на маски в сградата на училището е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Национална програма „Отново заедно“

Уважаеми родители и ученици,

134.СУ „Димчо Дебелянов“ е одобрено по НП „Отново заедно“.

Ще бъде организиран летен лагер в хотел „Чавдар“, община Обзор от 01.09 до 06.09.2021 г.

С програмата на лагера можете да се запознаете тук

Информация за дейностите и необходимите документи за записване на приетите ученици в 8 клас в 134.СУ

І. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1.  заявление до директора – изтеглете от тук

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. копие от служебна бележка с резултатите от НВО;

4. копие от акт за раждане;

5. два броя снимки паспортен формат;

6. декларация от родител, по Глава IV, чл. 38 и чл. 39 от Правилника за дейността на училището, изтеглете от тук;

7. декларация от родител по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/ 19.08.2016 г. за използване на иновативни методи в обучението, изтеглете от тук;

8. НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“ – попълва се на място;

9. Годишна такса „Училищно настоятелство“ – 90лв. за едно дете; 100 лв. за 2 и повче деца в училище /плаща се при записване/;

10. Цена на учебник по иврит – 120 лв. /плаща се при записване/;

II. Организация на работата на училищната комисия по прием на документи за записване на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 г.

Първо класиране – 14, 15, 16 юли 2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, молим да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика, изтеглете от тук

Второ класиране – 21, 22 юли 2021 г.

Работно време: 8.00 ч.  – 18.00 ч.

Трето класиране – 30.07.2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране  02.08.2021 г.

Четвърто класиране – 04,05 август 2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

184 години от рождението на Апостола на свободата, Васил Левски

С обич и преклонение припомняме на училищната общност описанието му, направено от Иван Вазов:

Едничкият фотографически портрет, който имаме от Васил Левски, по злочестие, не дава ни най-малка идея за един человек, надарен с такава силна воля и характер. Изкуството не е могло да представи изразителното му лице, осветлено от величието на една идея, която го вдъхновяваше и гореше.

Левски имаше ръст среден, тънък и строен; очи сиви, почти сини; мустаци червеникави, коса руса, лице бяло, околчесто и изпито от непрестанната мисъл и бдение, но което се оживяваше от една постоянна и естествена веселост! Странно! Тоя момък, който проповядваше опасната мисъл за свобода, за смърт, който се излагаше всеки ден на опасности; тоя син на нощта, на пустинята, на премеждията имаше весел нрав! Той беше като Тотя войвода голям песнопоец; и не един път букаците на Стара планина са еквали от гласа му. Когато посещаваше Букурещ, той заедно с известията за устрояване комитетите донасяше Каравелову в дар шарени, криви, читашки чибучки. Това щастливо настроение беше нужно негли да крепи бодростта му сред всегдашната борба с апатията и подозрителността на роба.

Но когато беше потребно, ставаше друг. Ясността му изчезваше от лицето, погледът му добиваше сериозно изражение, гласът му беше глас, който налага, който заповядва; словото му, просто и безизкуствено, вълнуваше, смущаваше, убеждаваше.

Единствен и неповторим за България!

Учениците на 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School рисуват 24. май

Учениците на 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School рисуват 24. май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Ден, който извисява българския дух през вековете и до днес, ден, който ни прави неотделима част от културна Европа, ден, в който си спомняме за мъдростта на българските държавници, и се прекланяме пред светците, осъществили богоугодното дело да осветяват пътя ни в миналото, настоящето и за много години напред.

Рисунките са дело на учениците на г-жа Наргис Бояджиева.

Честит празник!

1 2 3 28