График на срещите на 14.03.2023 г. на комисията с кандидатите за обявеното свободно работно място, които са допуснати до събеседване

От 13:30 ч. – Росица Янкова Дончева

От 13:40 ч. – Тихомир Крумов Цветанов

От 13:50 ч. – Бисера Антонова Андонова

От 14:00 ч. – Илонка Миланова Джалева

От 14:10 ч. – Надежда Пламенова Симеонова

От 14:20 ч. – Анжела Крумова Секулова

От 14:30 ч. – Миглена Борисова Бахчеванова

От 14:40 ч. – Христо Кирилов Герджиков

От 14:50 ч. – Кръстина Стоянова Георгиева

От 15:00 ч. – Филип Йорданов Павлов

Ден на народните будители

Уважаеми учители,
Скъпи ученици,
Драги родители,

В навечерието на 1. ноември цялата училищна общност отдава почит на българските просветители, книжовници и революционери, които запалват възрожденския огън и пробуждат патриотичното съзнание на българския народ. Стремежът към свобода и независимост бележи времето на национален подем. За да види родината си редом до напредналите европейски държави, българинът през Възраждането дава “мило и драго” – имот, пари, себе си, дори живота на децата си. Днес всички ние се прекланяме пред святата саможертва на предците ни!

В дните преди общонародния празник нашите ученици пеят песните на Добри Чинтулов и Любен Каравелов, рецитират стиховете на Христо Ботев и Иван Вазов. Пред портретите на българските книжовници и революционери всеки в училище си дава отговор дали се чувства част от вселената на тези велики българи, дали е готов да положи усилия за всеобщия напредък в науката и културата, дали родината ще може да разчита на неговата будна съвест, бърза мисъл и безграничен творчески заряд.

Нека всички ние да продължим великото дело на българските будители! Нека пазим в сърцата си любовта към историята и духовността на българина! Нека, верни на традициите, да пробуждаме в съзнанието на младото поколение жажда за знание и за достоен живот!

Отбелязване на 65 години от откриването на училище „Димчо Дебелянов“ и 106 години от смъртта на великия поет

На 2.10. преди 106 години дава живота си за отечеството една светла личност – Димчо Дебелянов, патрон на нашето училище.

Живял в размирните и тежки години на войните от началото на 20-ти век, той нито за миг не се поколебава да замине доброволец на фронта в началото на Първата световна война. Там, в боя близо до Горно Караджово (днес Моноклисия), в сражение с англичаните, подпоручик Дебелянов пада убит.

Поклон пред саможертвата на героя, останал завинаги на 29 години!

Поклон пред таланта на поета символист, автор на едни от най-нежните елегии в българската литература!

В желанието с делата си да бъдем достойни Дебелянови наследници, през изминалата седмица годишнината от гибелта на поета и откриването на 134 училище бе отбелязана в часа на класа.

Творби на ученици 1-4 клас

От учениците 1-4 клас се отличиха:

 1. кл – Кристина, Никола, Василия, Йони, Йоана, Ана, Косьо, Надежда, Миа, Енджи
 2. кл. – Дарина, Кубрат, Пресиана, Адриана, Косара, Васил, Калоян, Борис, Радослав, Никола
 3. кл. – Ани, Симона, София, Теодора, Петър, Димитър, Зара, Айя, София В.
 4. кл. – Йоан

В отбелязването на годишнината от откриването на училището се включиха и нашите най-малки ученици от предучилищна група на тема „Моето училище“

СВОБОДНИ МЕСТА в VІІІ клас, след ІІІ класиране

Профил „Чужди езици“ – 2 места

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 място

График на дейностите по ІV етап на класиране

Дата Дейности Час
5.08.2022
Приемане на заявления за участие в ІV етап на класиране в канцеларията на училището. *Заявлението се попълва на място, собственоръчно от родителя.
*Прилага се оригинал на Свидетелството за основно образование.
8:00 – 18:00 ч.
5.08.2022
Класиране на кандидатите по утвърденото балообразуване за съответната паралелка.
18:00 ч.
5.08.2022
Обявяване на сайта на училището на класирането (с входящия номер на подаденото заявление)
18:30 ч.
8.08.2022
Записване на учениците, приети на ІV етап
9:00 –16:00 ч.

Записване в VІІІ клас след първо класиране

Уважаеми родители и ученици,

Записването за прием след първо класиране ще се осъществи на дати 13, 14 и 15 юли 2022 г. от 8,00 до 18,00 ч., ет. І, кабинет 30.

Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване – попълва се на място

2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал

3. Акт за раждане – копие

4. 2 бр. снимки – паспортен формат

5. Такси:

 • Училищно настоятелство – 90 лв.
 • Учебник по иврит – 110 лв.

ПУРИМ за всички завършили 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School и за техните учители

ПОКАНА ЗА ПУРИМ
към
всички завършили 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School и към техните учители

Петък, 18. Март 2022, 19.30 часа

134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School

Регистрация за събитието:

https://forms.office.com/r/xtkwfJyNEy

На Пурим в училище или „да се срещнем след 10 години“, за да вземем глътка детство, като си припомним:

 • любимите песни за Пурим
 • костюмите, маските и кречеталата
 • „влизането в чужда кожа“
 • смеха и веселието от сърце
 • ушите на Аман
 • любимите учители по иврит
 • други любими учители
 • съученици и приятели

На Пурим в училище или „да се срещнем след 10 години“, за да:

 • вземем наградата за най-хубава снимка на Пурим
 • участваме във викторината с награди
 • поговорим, попеем и потанцуваме заедно

Онлайн родителски срещи

І-ІV клас – 13.12.2021 г. – 18.30 ч.

V-VІІІ клас – 14.12.2021 г. – 19,00 ч.

ІХ – ХІІ клас – 15.12.2021 г. – 19,00 ч.

Моля, родителите да влязат в родителската среща на класа през акаунтите на децата си в Teams

Присъствено обучение

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящо връщане на учениците в присъствено обучение, съгласно на Актуализираните насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата, предоставяме на Вашето внимание следното писмо на МОН и приложените декларации към него, които задължително се попълват в момента на получено разрешение от МОН за възстановяване на учебния процес.

След направено проучване сред родителите на уеници от V, VІ, VІІ и ХІІ клас са отчетени следните резултати: няма паралелки за които да може да се организира присъствен обучителен процес според изискванията от Актуализираните насоки на МОН и МЗ.

Актуализирани насоки: https://www.hebrewschool-bg.org/covid-19/ 

1-ви ноември – Ден на народните будители

„…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот… Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември — деня на св. Йоан Рилски, за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини водиха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“

Стоян Омарчевски

Да си припомним имената им: https://www.narodnitebuditeli.com/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/

105 години от смъртта на поета поручик Димчо Дебелянов – патрон на 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School

Не останаха ненужен спомен нито Дебеляновата поезия, нито Дебеляновата смърт. Превърнаха се в сияйно наследство, част от националния ни генетичен код.

Тази инициатива е в чест на сто и петата годишнина от смъртта на поета. В навечерието на 2. октомври, когато Димчо Дебелянов загива в сражение, стихотворението „Сиротна песен“ чете Христо Бонин, родител на ученици от 1. и от 6. клас.

1 2 3 29