Преминаване в онлайн обучение за периода 12.03 – 26.03

Уважаеми ученици и родители, във връзка с официално обявеното становище на кмета на София-град и Заповед РД-01-112/11.03.2021 година на СРЗИ Ви информираме, че учениците от пети до дванадесети клас преминават в онлайн обучение за периода от 12.03., петък, до 26.03., петък, включително.

Седмичната програма за втория срок се спазва от всички класове, продължаващи в онлайн обучение. 

Учениците от ІХ клас продължават своето обучение онлайн в първа смяна – сутрин.

Бъдете здрави и се пазете!

Ръководството на 134.СУ

Класирани за Национален кръг на олимпиадата по Химия и ООС

Пореден успех в областта на природните науки за учениците от 134. СУ „Димчо Дебелянов“!

С голяма гордост съобщаваме на училищната общност, че двама ученици от 7. клас – Атанас и Давид, са в списъка на 15-те най-високи резултати от цялата страна на областен кръг и им предстои да покажат своите знания на Национален кръг на олимпиадата по химия.

Поздравяваме ги сърдечно за големия успех, както и техния учител – г-жа Мадлена Колчева, която ги подготвя в клуб „Талантлив химик“ в проекта „Занимания по интереси“!

Пожелаваме им успех на Националния кръг и нови постижения в областта на науката!

143 години от Освобождението на България от Османско владичество

143 години от Освобождението на България от Османско владичество – военен и политически акт, резултат от вековните борби на народа ни с революционен връх Априлското въстание, намесата на Руската империя с военна сила и моралната подкрепа на повечето европейски народи.

Благодарение на Руско-турската освободителна война, в Сан Стефано е подписан мирен договор на 3. март 1878 г., с който се възстановява българската държавност и България се връща на картата на Европа.

В навечерието на националния ни празник изразяваме благодарността си към българските поборници за свобода, към руските, финландските и румънските воини, загинали за свободата на Отечеството ни.

Много ученици направиха рисунки и табла в чест на празника, но тазгодишният избор за илюстрация на детския патриотизъм е плакатът на ІІІ Б клас с учители Нели Илиева и Веси Стаменова. И яркото слънце, и трибагрените пеперуди, и текстовете са чудесни, но моля, обърнете внимание на войниците в неравната им битка!

Честит празник и от г-жа Наргис Бояджиева и нейните ученици!

Честит национален празник на цялата училищна общност!

Родителски срещи

Уважаеми родители и колеги,
Отново преминаваме през познатото изпитание, което изисква от нас търпение, добронамереност, взаимна подкрепа и уважение. Животът не може да спре! Просто ще трябва да забавим ход и да проявим разбиране към случващото се.

Информираме Ви за предстоящите родителски срещи, които ще бъдат проведени онлайн. Класните ръководители ще обявят събитията в календара, а Вие ще влезете с акаунтите на вашите деца. В съответния часови график ще влизат учителите по предмети. Ако имате някакви въпроси, касаещи оценките на ученика, моля да се обърнете писмено през ШКОЛО към съответния преподавател, лично. Родителските срещи в начален етап ще се проведат по график на съответните учители.


Прогимназиален етап / от V до VІІ кл., включително/ – 03.12. 2020г., четвъртък, от 18.00ч до 19.30ч.

I гимназиален етап / от VІІІ до Х кл., включително/ –  02.12. 2020 г., сряда, от 18.00ч. до 19.30ч.

ІІ гимназиален етап / от ХІ и ХІІ клас/ – 07.12.2020г., понеделник, от 18.00ч. до 19.30ч. 

Успех! Бъдете здрави!

С уважение,

Весела Палдъмова-Ковачев

ОДОБРЕН КАНДИДАТ ЗА ОБЯВЕНОТО СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

На 11.11.2020 г., комисията за подбор на служители, определена със заповед № 268/10.11.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявеното свободно работно място в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и реши следното:

Кандидатът Мария Станчева е одобрена за изпълнение на длъжността „учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас“.

Кандидатът Йорданка Павлова е определена за първа резерва.

Кандидатът Ралица Паленикова е определена за втора резерва.

Кандидатът Севима Хаджиева е определена за трета резерва.

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрения кандидат.

ОДОБРЕНИ ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ

На 11.11.2020 г. ще се проведе събеседване със следните кандидати за обявената свободна позиция:

Име Час за среща
Севима Хаджиева13,00 ч.
Наталия Велева13,15 ч.
Йорданка Павлова13,30 ч.
Светлана Лукова13,45 ч.
Инна Колева14,00 ч.
Вероника Ценова14,15 ч.
Ралица Паленикова14,30 ч.

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

На 21.10.2020 г. комисии за подбор на служители, определени със заповеди №№ 133 и 134/ 20.10.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведоха събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и избра следните лица за съответните позиции.:

 • за учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас:
  • Станислава Димова
  • І-ва резерва – Яна Колева
 • за учител по физическо възпитание и спорт:
  • Анна Манолова
  • І-ва резерва – Димитър Иванов
  • ІІ-ра резерва – Виолетка Рачева

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

          1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
          2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
          3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
          4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
          5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрените кандидати.

Връчване на награди и поощрения на участниците във Великденския конкурс, отложен във времето поради извънредната ситуация

На 28. октомври, сряда, в навечерието на Деня на народните будители, ще бъдат връчени награди и поощрения на участниците във Великденския конкурс, отложен във времето поради извънредната ситуация. Ще бъде поднесена и почетна грамота на учениците от VІ В клас, които откликнаха на идеята да се купи книга вместо цвете за първия учебен ден – чудесна идея на Асоциация „Българска книга“, подкрепена от МОН. Тържеството на открито ще започне в 12.00 часа, за да е топло и слънчево на бъдещите будители на България! Радваме се, че за пореден път дворът на училището ще е центърът не само на спортния, но и на културния живот в училище! Отличията ще бъдат връчени лично от директора, г-жа Весела Палдъмова.Апликацията „Корона от сърца“ е на Мариела Филипова от III „в“ клас, участник в конкурса.

График за среща с одобрените за събеседване кандидати за обявените свободни работни места

Уважаеми участници, участващи в конкурса за обявени свободни работни места, Ви информираме, че комисията се запозна със всички предоставени документи и допусна следните кандидати. Предоставяме график за събеседване за дата 21,10.2020 г.

ЦДОнач.час
Биляна Недкова8:30
Теодора Карадакова8:45
Диана Петрова9:00
Яна Колева9:15
Станислава Димова9:30
Весела Кръстева9:45
Наташа Балабанова10:00
Боянка Спасова10:15
Радина Стоева10:30
ФВСнач.час
Виолетка Рачева11:00
Мария Петрова11:15
Димона Иванова11:30
Асен Яначков11:45
Пламен Маринов12:00
Димитър Иванов12:15
Радослав Радославов12:30
Валентин Борисов12:45
Анна Манолова13:00
1 2 3 27