Проект “We Want To Breathe Free”

Проектът “We Want To Breathe Free” има за цел да отговори адекватно на проблемите, свързани със замърсяването на въздуха, като излезе извън училищната рамка и се фокусира върху утвърждаването и разпространението на идеята за екологичен и устойчив начин на живот.

Този проект дава възможност на шест училища от шест различни европейски държави да работят съвместно върху същия проблем, за да постигнат целите за устойчиво развитие, определени от ООН до 2030 г. и да посрещнат предизвикателствата, свързани с развитието на образованието – Франция, Румъния, Италия, Испания, България и Турция.

Координатор на проекта е партньорска училищна организация от Франция.

Учениците, ангажирани в работата по проекта, са на възраст от 14 до 18 години. Заниманията са групирани в шест основни дейности на всяко тримесечие:

Дейност 1 – Изследване на замърсяването на въздуха в градовете

Дейност 2 – Връзка между икономическото развитие и замърсяването на въздуха

Дейност 3 – Решения за намаляване на замърсения въздух в градовете

Дейност 4 – Прилагане на тези решения за ограничаване на замърсяването на въздуха в градовете

Дейност 6 – Разпространение на тези решения за ограничаване на замърсяването на въздуха в градовете и създаване на документален филм за замърсяването на въздуха.

Международното сътрудничество ще бъде осъществено чрез европейската платформа Etwinning.

В резултат на този проект искаме да развием автономността (личната свобода) на младите хора в процеса на академичната им дейност.

Наред с това се стремим да създадем предпоставки за подобряване на комуникативните и дигиталните им умения при използването на чужд (английски) език. Благодарение на този проект очакваме нашите ученици да станат още по-активни, социално ангажирани и отговорни към проблемите на околната среда европейски граждани.

Училищен организатор: Мадлена Колчева, учител по физика и химия

Връзка към TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/106693/home

С ученическият екип можете да се запознаете тук: https://bg.padlet.com/ccvetkova/WeWantToBreatheFree

Website:  https://wewanttobreathefree.weebly.com/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2473450699640439/

C1 Italy Noto Short-term exchanges of groups of pupils