Начален етап

Учебен план 1-4 клас_2023-2024

В начален етап на 134. СУ учениците се обучават в 12 паралелки от първи до четвърти клас.  Униформата е задължителна за всички ученици от начален етап.

Учебно-възпитателният процес е организиран така, че задължителните учебни занятия се провеждат до обяд. Към всяка паралелка има полуинтернатна група, в която учениците провеждат самоподготовка. Под ръководството на квалифицирани учители се осигурява задълбочена базисна подготовка на учениците в начален етап според държавните образователни изисквания и стандарти. От първи клас задължително се изучава иврит, а от втори клас –  английски.

За пълноценното изучаване на иврит има специално оборудвани кабинети с най-съвременна техника и много нагледни материали, за които се грижат партньорите ни от Българска фондация ОРТ. Чуждоезиковото обучение по иврит и английски език се води от квалифицирани учители.

Наличието на добра материална база и съвременна техника е предпоставка за интерактивни уроци, с което се разширяват възприемателните способности на учениците. Работата на преподавателите се отличава с иновационни методи и подходи, за прилагането на които допринася и технологичната осигуреност.

Училището разполага с компютърни кабинети, които учениците от начален етап използват за обучението по информационни технологии, което започва още в първи клас като факултативни часове.

Приоритет на педагогическия състав е поставяне на ученика в центъра на образователния процес, създаване на необходими условия за най-успешно обучение и възпитание, осигуряване на психологически и социален комфорт на всяко дете. Обучението в I – IV клас провокира и стимулира мисленето и самостоятелността с цел да се формират практически умения успоредно с развитието на интелекта, разширяването на интересите и повишаването на способностите.

Екипът на начален етап се състои от утвърдени и отговорни специалисти, доказали професионализма си през годините.